Situační zpráva k 28. 4. 2021

Tato stručná situační zpráva popisuje stav epidemie ke dni 28. 4. 2021 a neklade si za cíl podat komplexní sadu doporučení, ani dlouhodobý pohled. Kromě stručných situačních zpráv připravuje MeSES obsáhlejší zprávy k jednotlivým tématům.

Současný stav

 1. Česko se stále nachází na sestupu 4.epidemické vlny s převládající variantou B 1.1.7.
 2. Epidemie nadále vykazuje značné regionální rozdíly (mezi jednotlivými okresy až desetinásobné).
 3. V tomto týdnu se potvrdilo zpomalení poklesu epidemie. R vzrostlo na hodnotu kolem ~0,9 (0,83-0,93). Nárůst R je pravděpodobně důsledkem změn od 12. 4, na R se navíc ještě neprojevilo obnovení praktické výuky od 26. 4. a vliv bude mít i plánované obnovení služeb od 3. 5.
 4. Dlouhodobě klesající incidence umožňuje postupné obnovení běžné zdravotní péče, včetně neakutních výkonů.
 5. Zvyšuje se rychlost vakcinace.
 6. Výrazným střednědobým rizikem je rozšíření dalších variant SARS-CoV-2 kterým se daří vyhnout části imunitní odpovědi (viz předchozí Stanovisko MeSES k riziku variant a prioritizaci mutací). 
 7. Pravděpodobně významné a obtížně kvantifikovatelné riziko představuje postupný setrvalý pokles ochoty nemalé části obyvatel dodržovat ta protiepidemická opatření, která zůstávají v platnosti.
 8. Testování ve firmách a institucích se nadále provádí s nízkou frekvencí antigenními testy bez dostatečné kontroly kvality testů.

Krátkodobá doporučení

 1. Relativně pomalý pokles epidemie je m.j. důsledkem nepřijetí intenzivnějších opatření ve firmách a v průmyslu v období Velikonoc (viz předchozí Stanovisko k protiepidemickým opatřením v období Velikonoc). Mezioborová skupina opakovaně upozorňovala na to, že tento přístup způsobí pomalejší pokles epidemie a omezení prostoru pro rychlejší obnovu dalších oblastí života.  V tomto směru zůstává doporučení testování v podnicích 2x týdně, případně možnost přejít ke kvalitnějším testům, ať už PCR, nebo nezávisle validovaným antigenním testům (viz předchozí Stanovisko k plošnému testování ve firmách).
 2. Vzhledem k mírnému nárůstu reprodukčního čísla je prostor pro brzké zrušení dalších opatření velmi omezený, dokud pokračující vakcinace a sezónní vlivy nekompenzují současný nárůst. Rizikem předčasných změn opatření je především možnost zastavení poklesu epidemie, což by znamenalo odklady otevření sektorů plánovánovaných v dalších vlnách (např. školství, kultura, sport, gastronomie a další).
 3. Jednotlivé kroky obnovy by měly být realizovány s dostatečným časovým rozestupem (ideálně dvou týdnů), aby bylo možné vyhodnotit jejich dopad a přizpůsobit mu další postup.
 4. Vycházíme-li z priority školství a vzdělávání, doporučujeme v dalších krocích striktně prioritizovat otevření všech úrovní škol. Ekonomické i společenské ztráty způsobené distanční výukou jsou dlouhodobě vyšší, než ztráty v maloobchodě, službách nebo sportu, a jsou v menší míře kompenzovatelné formou ekonomických stimulů.
 5. Doporučujeme do maximální možné míry dodržovat avizovaný postup změn v opatřeních. Nepředvídatelné změny v těchto krocích vzbuzují nedůvěru veřejnosti, snižují ochotu existující opatření dodržovat, a motivují snahu prosadit další nesystematické úpravy.
 6. Doporučujeme zvážit a případně připravit právní rámec možných budoucích opatření v případě výskytu lokálních ohnisek např. nových variant SARS-CoV-2 nebo zvýšeného rizika importu variant.

(Upozorňujeme, že doporučení MeSES vychází z deklarované priority vlády, kterou je návrat žáků a studentů do škol. V případě nekonzistence mezi prioritami deklarovanými a reálnými kroky, nelze navrhnout transparentní postup.)

Testování a trasování

 1. I v současné situaci je testování a izolace osob nakažených druhou nejlevnější možností redukce epidemie po očkování. Je nadále výhodné v testování pokračovat – pokles epidemie není důvodem k omezování testování, naopak zvýšené testování částečně kompenzuje efekt obnovy některých činností (služby, obchody apod.)
 2. V oblasti školství doporučujeme podpořit přechod na PCR testy, a školám, které na PCR přejdou centrálně hradit související náklady. PCR testy stačí provádět s frekvencí  jedenkrát za týden; s testováním s touto frekvencí a vyšší citlivostí PCR testů lze postupně nahradit i systém rotací standardní formou denní výuky.
 3. Součástí plánu obnovy by mělo být využití průkazu T-N-O (testování-nemoc-očkování) Tento průkaz by umožnil obnovení rizikových aktivit výrazně dříve, protože by motivoval jak k očkování, tak k pravidelnému testování.

Stanovisko si můžete stáhnout zde: