Tisková zpráva k doporučením pro střednědobý horizont

Mezioborová skupina MeSES dnes zveřejnila přehled možných scénářů vývoje epidemie covid-19 pro období příštích dvou až tří měsíců a sérii doporučení, jak se na tento vývoj připravit. Skupina ve stanovisku představuje čtyři možné scénáře dalšího vývoje epidemie a zdůrazňuje, že všechny z nich jsou reálné. Který z nich nastane bude záviset na mnoha faktorech, jako… Pokračovat ve čtení Tisková zpráva k doporučením pro střednědobý horizont

Tisková zpráva MeSES k vydání stanoviska k testování

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) vydává odborné stanovisko k plošnému testování. Aplikujeme v něm závěry existujícího výzkumu a srovnání s doporučeními zahraničních organizací na současnou situaci epidemie covid-19 v Česku. Dokument navazuje na předchozí Stanovisko k plošnému testování ve firmách ze dne 22. března 2021, které je rozšířeno a aktualizováno s ohledem na současnou… Pokračovat ve čtení Tisková zpráva MeSES k vydání stanoviska k testování

Tisková zpráva MeSES k současné epidemické situaci

Mezioborová skupina pro epidemické situace dnes vydala situační zprávu o stavu epidemie covid-19 v České republice ke dni 28. 4. 2021. Zpráva shrnuje současnou situaci a nabízí několik doporučení, jak při boji s epidemií dále postupovat. Skupina varuje před rizikem pramenícím z postupného růstu reprodukčního čísla, který souvisí s balíčky obnovy, i s postupně klesajícím… Pokračovat ve čtení Tisková zpráva MeSES k současné epidemické situaci

Tisková zpráva k obnovení prezenční výuky na školách

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) dnes doporučila obnovení prezenční výuky na školách v postupných fázích od 12. dubna 2021, za dodržení účinných opatření proti šíření viru, například týdenní rotaci tříd, pravidelné testování, a použití ochranných pomůcek.  V první fázi by se podle skupiny měly školy otevřít regionálně, dle okresů, které budou mít R nižší,… Pokračovat ve čtení Tisková zpráva k obnovení prezenční výuky na školách

Tisková zpráva k terapii monoklonálními protilátkami

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) zveřejnila doporučení ohledně využití preparátů na bázi monoklonálních protilátek. Konkrétně se jedná o v ČR dostupný bamlanivimab společnosti Elli Lilly a o kombinaci casirivimab/imdevimab (nazývaný REGEN-CoV) od firmy Regeneron. Podle skupiny je nezbytné zajistit maximální využití tohoto léku ve všech případech, kde je to možné. Navrhuje toho dosáhnout osvětou… Pokračovat ve čtení Tisková zpráva k terapii monoklonálními protilátkami

Tisková zpráva k opatřením během Velikonoc

MeSES  doporučuje, aby bylo umožněno firmám v nadcházejícím týdnu dobrovolně omezit svůj provoz, a vzniklé náklady jim byly kompenzovány, např. formou překážky v práci, která by byla způsobilá pro program Anitvirus. „Situace a možnosti firem jsou různé, ale pokud je to aspoň trochu možné, jakékoliv omezení přítomnosti na pracovišti (i o několik dní) by přispělo… Pokračovat ve čtení Tisková zpráva k opatřením během Velikonoc

Tisková zpráva k plošnému testování ve firmách

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) dnes vydala odborné stanovisko k plošnému testování ve firmách. I přes řadu problémů a nedostatků považuje skupina plošné testování ve firmách za cenově vysoce efektivní způsob boje s pandemií. Dále doporučuje řadu zlepšení, která umožní zvýšit účinek testování a ve výsledku rychlejší návrat do normálního života. Jedná se zejména… Pokračovat ve čtení Tisková zpráva k plošnému testování ve firmách

Tisková zpráva ke vzniku MeSES a první doporučení

O víkendu vznikla Mezioborová skupina pro epidemické situace při MZ ČR, která sdružuje experty nejen z lékařské a epidemiologické oblasti, ale také ekonomy, sociology a právníky. Cílem skupiny je dávat doporučení k zamezení šíření nemoci covid-19, která jsou komplexní a zohledňují celospolečenský dopad jak této nemoci, tak opatření v boji proti ní.  “Doporučení budou apolitická… Pokračovat ve čtení Tisková zpráva ke vzniku MeSES a první doporučení