Stanovisko k očkování proti nemoci covid-19

Očkování má zásadní vliv na kontrolu pandemie a výrazným způsobem snižuje zdravotní, ekonomické i společenské škody pandemií způsobené. Registrované očkovací látky jsou vysoce účinné v prevenci symptomatické i asymptomatické infekce a snižují přenos infekce [1]. Dosažením maximální možné proočkovanosti je možné kontrolovat cirkulaci viru [2].  Cílem níže popsaných doporučení je co možná nejlepší využití dostupných… Continue reading Stanovisko k očkování proti nemoci covid-19

Doporučení pro opatření v homogenních kolektivech

Toto stanovisko se opírá o závěry existujícího výzkumu a doporučení mezinárodních organizací s ohledem na současnou situaci epidemie covid-19 v Česku. Doporučení vychází také ze zkušeností v jiných zemích a z expertních odhadů.  Současná situace V Česku nadále existují řádové rozdíly nově potvrzených případů covid-19 v jednotlivých regionech [1].  Reprodukční číslo R je dlouhodobě pod… Continue reading Doporučení pro opatření v homogenních kolektivech

Tisková zpráva MeSES k vydání stanoviska k testování

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) vydává odborné stanovisko k plošnému testování. Aplikujeme v něm závěry existujícího výzkumu a srovnání s doporučeními zahraničních organizací na současnou situaci epidemie covid-19 v Česku. Dokument navazuje na předchozí Stanovisko k plošnému testování ve firmách ze dne 22. března 2021, které je rozšířeno a aktualizováno s ohledem na současnou… Continue reading Tisková zpráva MeSES k vydání stanoviska k testování

Stanovisko k testování

Toto stanovisko aplikuje závěry existujícího výzkumu a doporučení mezinárodních organizací na současnou situaci epidemie covid-19 v Česku. Doporučení vychází z velké části ze zkušeností v jiných zemích a z expertních odhadů. Dokument navazuje na původní Stanovisko k plošnému testování ve firmách ze dne 22. března 2021, které je rozšířeno a aktualizováno s ohledem na současnou… Continue reading Stanovisko k testování

Reakce na článek “Děláme jen bílé koně, říkají o rozvolňování úředníci z ministerstva”, seznamzpravy.cz, dne 7.května 2021:

Uvedený článek je přístupný na této adrese: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/delame-jen-bile-kone-rikaji-o-rozvolnovani-urednici-z-ministerstva-153470 Mezioborová skupina pro epidemické situace je poradním orgánem ministra zdravotnictví a její úkol vyplývá přímo z názvu. Členové skupiny vykonávají svoji činnost bezplatně, proto také neopouštějí svá občanská zaměstnání. Skupina posuzuje návrhy na ochranná opatření, jakož i návrhy na jejich zmírnění či zrušení. Hlavním hlediskem práce skupiny… Continue reading Reakce na článek “Děláme jen bílé koně, říkají o rozvolňování úředníci z ministerstva”, seznamzpravy.cz, dne 7.května 2021:

Published
Categorized as Ostatní

Komentář k věcným chybám v článku z Reflexu 10/21

Elektronická verze článku je dostupná: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/106658/kdo-vlastne-ridi-stat-dobry-den-jsme-klub-pratel-petra-smejkala-a-chceme-vase-dobro.html Vzhledem k tomu, ze článek zveřejněný v Reflexu má žánr komentáře, chápeme že na něj nelze vztáhnou požadavky jako na běžnou zprávu (tedy ověření  fakt, která uvádí apod.).  Nicméně text sám obsahuje věcná tvrzení, z nichž postupně vyvozuje  sve hodnotici pasáže a závěry. Rádi bychom uvedli tato tvrzení na pravou… Continue reading Komentář k věcným chybám v článku z Reflexu 10/21

Published
Categorized as Ostatní

Vyjádření MeSES k dalšímu postupu obnovy

Tento dokument má povahu stručného zhodnocení situace a je ve větší míře založen na odborném odhadu a obecných principech. Shrnutí současné situace Současnou hodnotu reprodukčního čísla R odhadujeme na 0,7-0,9. Prozatím se daří epidemickou vlnu “brzdit” dle nastaveného systému balíčků. Přestože se situace dlouhodobě zlepšuje, nadále existuje riziko, že se bude pokles v čase v… Continue reading Vyjádření MeSES k dalšímu postupu obnovy

Tisková zpráva MeSES k současné epidemické situaci

Mezioborová skupina pro epidemické situace dnes vydala situační zprávu o stavu epidemie covid-19 v České republice ke dni 28. 4. 2021. Zpráva shrnuje současnou situaci a nabízí několik doporučení, jak při boji s epidemií dále postupovat. Skupina varuje před rizikem pramenícím z postupného růstu reprodukčního čísla, který souvisí s balíčky obnovy, i s postupně klesajícím… Continue reading Tisková zpráva MeSES k současné epidemické situaci

Situační zpráva k 28. 4. 2021

Tato stručná situační zpráva popisuje stav epidemie ke dni 28. 4. 2021 a neklade si za cíl podat komplexní sadu doporučení, ani dlouhodobý pohled. Kromě stručných situačních zpráv připravuje MeSES obsáhlejší zprávy k jednotlivým tématům. Současný stav Česko se stále nachází na sestupu 4.epidemické vlny s převládající variantou B 1.1.7. Epidemie nadále vykazuje značné regionální… Continue reading Situační zpráva k 28. 4. 2021

Stanovisko k očkování vakcínou Vaxzevria

Toto stanovisko stručně reaguje na oznámení některých evropských států, které vyjadřují vůli přestat očkovat vakcínou Vaxzevria. Mezioborová skupina doporučuje v očkování vakcínou Vaxzevria pokračovat a naopak, pokud to bude možné, zkusit získat nevyužité vakcíny z jiných zemí. Rizika vzácných komplikací podání vakcíny Vaxzevria je potřeba porovnat s riziky onemocnění covid-19. [1] [2] Porovnání rizika vakcíny… Continue reading Stanovisko k očkování vakcínou Vaxzevria