Doporučení ke krokům v oblasti zdravotní bezpečnosti a střednědobému výhledu pandemie viru SARS-CoV-2

Stanovisko Mezioborové skupiny pro epidemické situace k 17. 2. 2022 Východiska Pandemie viru SARS-CoV-2 způsobila v uplynulých dvou letech Česku ohromné škody na životech, zdraví i hospodářství – rozsahem například větší, než součet veškerých škod způsobených živly za celou historii samostatné České republiky. Český stát nesmí připustit, aby se něco podobného opakovalo v budoucnu. Zajištění… Pokračovat ve čtení Doporučení ke krokům v oblasti zdravotní bezpečnosti a střednědobému výhledu pandemie viru SARS-CoV-2

Aktualizované stanovisko k variantě omikron

Dostupné poznatky o variantě omikron se rychle vyvíjejí. Následující aktualizace odráží stav převážně pre-printové literatury ke dni 6. 1. 2022 12:00. Základní epidemiologické vlastnosti  Rekapitulace (k 14. 12. 2021) Varianta omikron má v částečně imunních populacích výraznou fitness výhodu oproti variantě delta (t.j. schopnost rychleji se šířit a převládnout). Varianta se vyznačuje velkým počtem mutací… Pokračovat ve čtení Aktualizované stanovisko k variantě omikron

Stanovisko k variantě omikron

Dostupné poznatky o variantě omikron se rychle vyvíjejí. Následující odráží stav převážně pre-printové literatury k 14.12. 2021 12:00. Dle údajů, které jsou k dispozici, je velmi pravděpodobné,  že varianta omikron se v průběhu příštích několika týdnů, pravděpodobně v lednu či v únoru, stane dominantní variantou viru SARS-CoV-2 v Evropě. Je důležité se na ni náležitě… Pokračovat ve čtení Stanovisko k variantě omikron

Publikováno
V rubrikách Stanoviska

Doporučení k protiepidemickým opatřením před obdobím Vánoc

Česko se pravděpodobně aktuálně nachází na vrcholu 5. vlny epidemie covid-19. S ohledem na zavedená opatření a nárůst postinfekční a postvakcinační imunity lze očekávat postupný pokles virové nálože v populaci. Ten se projeví jak nižší incidencí, tak s odstupem týdnů i nižším počtem osob nově hospitalizovaných v nemocnicích.  Riziko pro další vývoj představuje období vánočních… Pokračovat ve čtení Doporučení k protiepidemickým opatřením před obdobím Vánoc

Desatero doporučení pro veřejnost

Aktuální údaje o nárůstu počtu nakažených je třeba brát velmi vážně. Čím více lidí se nakazí, tím více jich bude mít těžký průběh onemocnění a bude stoupat také počet hospitalizových a zemřelých. Vládě a příslušným odpovědným orgánům se nepodařilo dostat epidemii pod kontrolu a zajistit relativně bezpečné prostředí pro život v Česku. Epidemie se týká… Pokračovat ve čtení Desatero doporučení pro veřejnost

Publikováno
V rubrikách Stanoviska

Stanovisko k okamžitým intervencím pro brzdění epidemie nemoci covid-19

Vzhledem k dynamickému vývoji situace MeSES v současné době připravuje další stanoviska k přijímání protiepidemických opatření a k veřejnosti. S ohledem na dále se zhoršující epidemickou situaci doporučujeme okamžitě zavést relativně “levné nástroje” pro potlačení epidemie. Nadále existuje mnoho nevyužitých opatření, která je možné okamžitě implementovat, množina možných řešení není v žádném případě vyčerpaná. Tyto… Pokračovat ve čtení Stanovisko k okamžitým intervencím pro brzdění epidemie nemoci covid-19

Publikováno
V rubrikách Stanoviska

Stanovisko k 5. vlně epidemie covid-19

Shrnutí současné situace V Česku, obdobně jako v řadě dalších, především východoevropských zemí, v nichž je nízká proočkovanost a nižší míra dodržování protiepidemických opatření, sílí další epidemická vlna. Podle Národní referenční laboratoře se aktuálně snižuje podíl původní varianty delta a zvyšuje se podíl subvariant delta (AY.4, AY.33 a AY.39), které jsou nakažlivější než předchozí varianty.… Pokračovat ve čtení Stanovisko k 5. vlně epidemie covid-19

Publikováno
V rubrikách Stanoviska

Stanovisko MeSES k vývoji epidemie covid-19 v podzimních měsících 2021

Shrnutí současné situace V posledních měsících dochází k významnému nárůstu incidence (kde dni 16. 10. 2021 je to 81 případů na 100 tisíc obyvatel za 7 dní), reprodukčního čísla R (aktuálně ~1,45) a procentuální pozitivity testů (aktuálně je sedmidenní průměr pozitivity PCR testů přibližně 4,59 %). Tyto indikátory se ale výrazně liší na úrovni jednotlivých… Pokračovat ve čtení Stanovisko MeSES k vývoji epidemie covid-19 v podzimních měsících 2021

Publikováno
V rubrikách Stanoviska

Stanovisko k podání třetí dávky vakcíny proti onemocnění covid-19

Shrnutí Publikované výsledky studií ukazují, že imunitně oslabení jedinci profitují z podání třetí dávky vakcíny. Aplikaci třetí dávky vakcíny lze doporučit nejen kvůli ochraně těchto osob před těžkým průběhem onemocnění při infekci virem SARS-CoV-2, ale i z hlediska omezení možnosti selekce rezistentní mutanty viru. Zároveň doporučujeme očkování dvou nebo jednodávkovou vakcínou všem jedincům, kteří přicházejí… Pokračovat ve čtení Stanovisko k podání třetí dávky vakcíny proti onemocnění covid-19

Stanovisko k použití testů na přítomnost protilátek v rámci systému TNO

V problematice doporučujeme vycházet ze stanovisek ECDC. K tématu se vyjadřuje technická zpráva ECDC: „Použití testů na přítomnost protilátek proti SARS-COV-2 v kontextu digitálních zelených certifikátů” [1], ze které citujeme (odkazy na původní studie viz samotná zpráva): Protilátky přetrvávají nejméně šest měsíců, přičemž rychlost poklesu se liší v závislosti na faktorech, jako je věk a… Pokračovat ve čtení Stanovisko k použití testů na přítomnost protilátek v rámci systému TNO