Stanovisko MeSES k vývoji epidemie covid-19 v podzimních měsících 2021

Shrnutí současné situace V posledních měsících dochází k významnému nárůstu incidence (kde dni 16. 10. 2021 je to 81 případů na 100 tisíc obyvatel za 7 dní), reprodukčního čísla R (aktuálně ~1,45) a procentuální pozitivity testů (aktuálně je sedmidenní průměr pozitivity PCR testů přibližně 4,59 %). Tyto indikátory se ale výrazně liší na úrovni jednotlivých… Continue reading Stanovisko MeSES k vývoji epidemie covid-19 v podzimních měsících 2021

Stanovisko k podání třetí dávky vakcíny proti onemocnění covid-19

Shrnutí Publikované výsledky studií ukazují, že imunitně oslabení jedinci profitují z podání třetí dávky vakcíny. Aplikaci třetí dávky vakcíny lze doporučit nejen kvůli ochraně těchto osob před těžkým průběhem onemocnění při infekci virem SARS-CoV-2, ale i z hlediska omezení možnosti selekce rezistentní mutanty viru. Zároveň doporučujeme očkování dvou nebo jednodávkovou vakcínou všem jedincům, kteří přicházejí… Continue reading Stanovisko k podání třetí dávky vakcíny proti onemocnění covid-19

Stanovisko k použití testů na přítomnost protilátek v rámci systému TNO

V problematice doporučujeme vycházet ze stanovisek ECDC. K tématu se vyjadřuje technická zpráva ECDC: „Použití testů na přítomnost protilátek proti SARS-COV-2 v kontextu digitálních zelených certifikátů” [1], ze které citujeme (odkazy na původní studie viz samotná zpráva): Protilátky přetrvávají nejméně šest měsíců, přičemž rychlost poklesu se liší v závislosti na faktorech, jako je věk a… Continue reading Stanovisko k použití testů na přítomnost protilátek v rámci systému TNO

Tisková zpráva k doporučením pro střednědobý horizont

Mezioborová skupina MeSES dnes zveřejnila přehled možných scénářů vývoje epidemie covid-19 pro období příštích dvou až tří měsíců a sérii doporučení, jak se na tento vývoj připravit. Skupina ve stanovisku představuje čtyři možné scénáře dalšího vývoje epidemie a zdůrazňuje, že všechny z nich jsou reálné. Který z nich nastane bude záviset na mnoha faktorech, jako… Continue reading Tisková zpráva k doporučením pro střednědobý horizont

Možné scénáře vývoje a doporučení pro střednědobý horizont

Možné scénáře dalšího vývoje v následujících 2-3 měsících V současnosti je Česko ve fázi poklesu epidemické vlny způsobené variantou Alfa (B.1.1.7.). Ve střednědobém výhledu je možných několik scénářů dalšího vývoje. Pro jednoduchost uchopení lze kontinuum trendů zjednodušit do čtyř reprezentativních scénářů – každý z nich může nastat s nezanedbatelnou pravděpodobností: 1. Scénář letního ústupu epidemie… Continue reading Možné scénáře vývoje a doporučení pro střednědobý horizont

Doporučení k příjezdům ze zahraničí

Šíření nových variant viru výrazně zvyšuje riziko zhoršení epidemiologické situace [1,2]. Přestože nelze vzniku a importu nových variant zcela zamezit, je možné situaci monitorovat a šíření omezit či zpomalit [3]. To umožní dokončení plného očkování u větší části populace kompletním očkovacím schématem, a tedy snížení negativního dopadu variant. Jedním z efektivních nástrojů pro omezení importu… Continue reading Doporučení k příjezdům ze zahraničí

Stanovisko k očkování proti nemoci covid-19

Očkování má zásadní vliv na kontrolu pandemie a výrazným způsobem snižuje zdravotní, ekonomické i společenské škody pandemií způsobené. Registrované očkovací látky jsou vysoce účinné v prevenci symptomatické i asymptomatické infekce a snižují přenos infekce [1]. Dosažením maximální možné proočkovanosti je možné kontrolovat cirkulaci viru [2].  Cílem níže popsaných doporučení je co možná nejlepší využití dostupných… Continue reading Stanovisko k očkování proti nemoci covid-19

Doporučení pro opatření v homogenních kolektivech

Toto stanovisko se opírá o závěry existujícího výzkumu a doporučení mezinárodních organizací s ohledem na současnou situaci epidemie covid-19 v Česku. Doporučení vychází také ze zkušeností v jiných zemích a z expertních odhadů.  Současná situace V Česku nadále existují řádové rozdíly nově potvrzených případů covid-19 v jednotlivých regionech [1].  Reprodukční číslo R je dlouhodobě pod… Continue reading Doporučení pro opatření v homogenních kolektivech

Tisková zpráva MeSES k vydání stanoviska k testování

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) vydává odborné stanovisko k plošnému testování. Aplikujeme v něm závěry existujícího výzkumu a srovnání s doporučeními zahraničních organizací na současnou situaci epidemie covid-19 v Česku. Dokument navazuje na předchozí Stanovisko k plošnému testování ve firmách ze dne 22. března 2021, které je rozšířeno a aktualizováno s ohledem na současnou… Continue reading Tisková zpráva MeSES k vydání stanoviska k testování

Stanovisko k testování

Toto stanovisko aplikuje závěry existujícího výzkumu a doporučení mezinárodních organizací na současnou situaci epidemie covid-19 v Česku. Doporučení vychází z velké části ze zkušeností v jiných zemích a z expertních odhadů. Dokument navazuje na původní Stanovisko k plošnému testování ve firmách ze dne 22. března 2021, které je rozšířeno a aktualizováno s ohledem na současnou… Continue reading Stanovisko k testování