Tisková zpráva MeSES k současné epidemické situaci

Mezioborová skupina pro epidemické situace dnes vydala situační zprávu o stavu epidemie covid-19 v České republice ke dni 28. 4. 2021. Zpráva shrnuje současnou situaci a nabízí několik doporučení, jak při boji s epidemií dále postupovat.

Skupina varuje před rizikem pramenícím z postupného růstu reprodukčního čísla, který souvisí s balíčky obnovy, i s postupně klesajícím dodržováním platných opatření. Současnou hodnotu R odhaduje na přibližně 0,9. „Teď není vhodný okamžik pro nějaké další neplánované změny ohlášeného systému balíčků. My si uvědomuje, že ta omezení jsou těžká, ale musíme se dívat dopředu dále než týden, a na všechny části života najednou. Pokud se předčasně otevře jedna oblast, hrozí, že se naopak zase zdrží ostatní balíčky,” varuje výzkumník oxfordské univerzity Jan Kulveit.

Skupina také upozorňuje na deklarovanou prioritizaci škol, která je nyní v ohrožení, kvůli tlaku na předčasné otevření obchodů. „Priority obnovy byly stanoveny jednotlivými balíčky a z těch vyplývá, že by se školky, druhý stupeň ZŠ a praktická výuka všech úrovní škol měla otevřít nejpozději zároveň s obchody, při hranici 100 případů na 100 tis. obyvatel za týden. Dnes jsme na hodnotě 146 a odhadujeme, že na 100 budeme okolo 10. května. Doufáme, že vláda dodrží své slovo a nedovolí obchodům výjimku na úkor škol,” zdůrazňuje vedoucí skupiny Petr Smejkal.

Dodržení plánovaných milníků a jejich časových rozestupů je důležité také proto, že se v čase zvyšuje vliv očkování a sezónní vlivy, které částečně kompenzují růst počtu kontaktů. Dalším kompenzačním prvkem je testování. Skupina doporučuje postupný přechod na PCR testování a využití průkazu TNO (test-nemoc-očkování), který by umožnil otevřít víc oblastí života bezpečně. „Je velmi nešťastné uvažovat tak, že testování již není třeba, protože se situace zlepšila. Testování je nadále druhý nejlevnější mechanismus, jak s epidemií bojovat (hned po očkování) a čím víc budeme testovat, tím dříve dosáhneme podmínek pro realizaci dalších vládních balíčků,” vysvětluje viroložka Ruth Tachezy.