Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) je odborný poradní orgán Ministerstva zdravotnictví České republiky, zřízený příkazem ministra zdravotnictví. Mezioborová skupina vydává stanoviska, zprávy a doporučení na základně současných vědeckých poznatků, a integruje přitom pohledy různých oborů, včetně například ekonomie, humanitních věd a práva. Doporučení skupiny jsou veřejná.

Skupina je apolitická, členy jmenuje ministr zdravotnictví na návrh vedoucího skupiny. Skupina nepobírá za svou aktivitu a doporučení žádnou odměnu. Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje pouze koordinaci a administrativní podporu skupiny. 

Inspirací pro vznik MeSES jsou mezioborové vědecké skupiny působící v řadě jiných zemí, například “Scientific Advisory Board for Emergencies” ve Velké Británii nebo “Swiss National COVID-19 Science Task Force” ve Švýcarsku.