Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) byla původně ustanovena a do 18. května 2021 působila jako odborný poradní orgán Ministerstva zdravotnictví České republiky. Poté, co se Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo spolupráci se skupinou ukončit, funguje dále jako nezávislá skupina expertů. Mezioborová skupina vydává stanoviska, zprávy a doporučení na základně současných vědeckých poznatků, a integruje přitom pohledy různých oborů, včetně například ekonomie, humanitních věd a práva. Doporučení skupiny jsou veřejná.

Skupina je apolitická, členy jmenuje vedoucí skupiny. Skupina nepobírá za svou aktivitu a doporučení žádnou odměnu. 

Inspirací pro vznik MeSES byly mezioborové vědecké skupiny působící v řadě jiných zemí, například “Scientific Advisory Board for Emergencies” ve Velké Británii nebo “Swiss National COVID-19 Science Task Force” ve Švýcarsku.