Pro veřejnost

Desatero doporučení pro veřejnost

Údaje o počtu nakažených je třeba brát velmi vážně. Čím více lidí se nakazí, tím více jich bude mít těžký průběh onemocnění a bude stoupat také počet hospitalizových a zemřelých. Každý z nás může dodržováním opatření a vhodným chováním pomoci počet nákaz a obětí snížit.

  1. Pokud máte příznaky respiračního onemocnění, volejte svému praktickému lékaři. Jste-li v rizikové skupině, může vám po pozitivním testu domluvit podání monoklonálních protilátek. Ty se ale musí aplikovat v brzkém stádiu nemoci. Jde o ambulantní jednorázové podání nitrožilní infúze a je hrazeno ze zdravotního pojištění. Při samoléčbě postupujte podle doporučení praktického lékaře. Neřiďte se náhodnými radami ze sociálních sítí. 
  2. Antigenní test samoodběrem si můžete provést doma, nebo se můžete objednat na odběrové místo. Pokud jste očkovaní, máte nárok na dva PCR testy v kalendářním měsíci zdarma, děti do 18 let bez ohledu na očkování mají nárok na pět testů měsíčně zdarma, stejně jako osoby, které mají potvrzení o kontraindikaci k očkování. Pokud jste v procesu očkování, máte do dvou týdnů po podání druhé dávky rovněž nárok na pět PCR testů měsíčně zdarma. Pokud nejste očkovaní, zaplatíte za PCR test maximálně 814 korun. V případě pozitivního testu budete SMS zprávou informováni o možnosti podání monoklonálních protilátek. 
  3. Byla-li vám nařízena izolace či karanténa, dodržujte ji a neopouštějte své bydliště. Pokud nemáte nikoho, kdo by vám pomohl se zajištěním nákupu nebo pořízením léků, kontaktujte vedení své obce nebo městské části, najdou pro vás nouzovou pomoc.
  4. Pokud jste neměli rizikový kontakt, ale máte příznaky respiračního onemocnění a nemáte možnost se otestovat, zůstaňte doma a snažte se izolovat i od členů své domácnosti. Příbuzní, přátelé nebo sousedé vám snad pomohou zařídit nejnutnější záležitosti.
  5. Pořiďte si pulsní oxymetr, je to dostupný přístroj, stojí zhruba od tří set korun. Měří okysličení krve po nasazení na prst. Pokud vám ukáže saturaci pod 93 % měli byste být vyšetřeni v nemocnici, i když nepociťujete dušnost. Při setrvalých hodnotách saturace pod 90 % v klidovém stavu jde o známku závažných obtíží. Volejte 155 a Informujte, že jste covid-19 pozitivní , sdělte příznaky a hodnoty saturace. 
Pulsní oxymetr
  1. V případě, že vás kontaktuje hygienická stanice, odpovídejte na všechny otázky pravdivě, můžete někomu pomoci předejít závažnému průběhu nemoci. Iniciativním vyplněním samotrasovacího formuláře byste velmi urychlili zjištění rizikových kontaktů a odlehčili tak systému trasování.
  2. Pokud nejste očkovaní, ještě jednou své rozhodnutí zvažte. Situace se zhoršuje a proto nyní riskujete mnohem více než dosud. Případné nežádoucí účinky jsou zanedbatelné oproti možnému průběhu nemoci.
  3. Pokud jste osobou s vyšším rizikem nákazy a závažného průběhu nemoci a od vaší poslední dávky očkování uplynulo více než pět měsíců (v případě vakcíny Janssen dva měsíce), zajděte si na posilující dávku v nejbližším možném termínu. 
  4. Pokud už jste očkovaní, promluvte o něm se svými neočkovanými blízkými, přáteli, sousedy. Očkování nezaručuje, že neonemocníte vůbec, ale značně snižuje pravděpodobnost těžkého průběhu nemoci i úmrtí. Nakazit se po očkování je mnohem méně riskantní než bez očkování. Těch, kteří si mysleli, že jejich přirozená imunita je nepřekonatelná, zemřelo již bohužel hodně.
  5. Dodržujte všechna platná opatření jako je ochrana dýchacích cest na pracovišti a ve veřejné dopravě, prokazování se dokladem o očkování nebo prodělané nemoci. Udržujte rozestupy, dezinfikujte si ruce, noste respirátor i tam, kde to není výslovně nařízeno. Jde o vaše zdraví a zdraví vašich blízkých. Před vánočními návštěvami starších příbuzných se nechejte otestovat. Snažte se chránit očkováním, dodržováním opatření a opatrností, abyste epidemii přečkali bez následků. 

30. listopadu 2021

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES)

Soubor si můžete také stáhnout: