Členové

MUDr. Petr Smejkal

vedoucí skupiny, lékař a hlavní epidemiolog v institutu IKEM

PhDr. Martin Buchtík, Ph. D.

sociolog, ředitel ústavu STEM

Prof. RNDr. Zdeněk Hel, Ph.D.

imunolog, University of Alabama, Birmingham, USA

MUDr. Daniel Dražan 

praktický lékař pro děti a dorost, člen výboru České vakcinologické společnosti

Doc. MUDr. František Duška, Ph.D, AFICM, EDIC

proděkan 3. lékařské fakulty UK, přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

profesorka demografie, Přírodovědecká fakulta UK

Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.

profesor ekonomie, CERGE-EI, člen NERV

Mgr. Daniel Krejcar, MBA

vedoucí klinický psycholog, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Mgr. Jan Kulveit, Ph.D.

Senior Research Scholar, Future of Humanity Institute, Oxford Univeristy

Ing. René Levínský, Ph.D

výzkumník, CERGE- EI, ředitel Centra pro modelovaní biologických a společenských procesů

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

epidemiolog, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Petr Pospíchal

publicista

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.

viroložka, vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta UK

Mgr. Irena Kotíková

tajemnice MeSES (není členkou skupiny)

Aleš Flídr, A.B.

analytik MeSES (není členem skupiny)