Členové

MUDr. Petr Smejkal

vedoucí skupiny, lékař a hlavní epidemiolog v institutu IKEM

PhDr. Martin Buchtík, Ph. D.

sociolog, ředitel ústavu STEM

Prof. RNDr. Zdeněk Hel, Ph.D.

imunolog, University of Alabama, Birmingham, USA

MUDr. Daniel Dražan 

praktický lékař pro děti a dorost, člen výboru České vakcinologické společnosti

Doc. MUDr. František Duška, Ph.D, AFICM, EDIC

proděkan 3. lékařské fakulty UK, přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace,

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

profesorka demografie, Přírodovědecká fakulta UK

Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.

profesor ekonomie, CERGE-EI, člen NERV

Mgr. Daniel Krejcar

vedoucí klinický psycholog, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Mgr. Jan Kulveit, Ph.D.

Senior Research Scholar, Future of Humanity Institute, Oxford Univeristy

Ing. René Levínský, Ph.D

výzkumník, CERGE- EI, ředitel Centra pro modelovaní biologických a společenských

procesů

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

epidemiolog, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Petr Pospíchal

publicista

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.

viroložka, vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta UK

Mgr. Irena Kotíková

tajemnice MeSES (není členkou skupiny)

Aleš Flídr, A.B.

analytik MeSES (není členem skupiny)