Aktualizované stanovisko k variantě omikron

Dostupné poznatky o variantě omikron se rychle vyvíjejí. Následující aktualizace odráží stav převážně pre-printové literatury ke dni 6. 1. 2022 12:00. Základní epidemiologické vlastnosti  Rekapitulace (k 14. 12. 2021) Varianta omikron má v částečně imunních populacích výraznou fitness výhodu oproti variantě delta (t.j. schopnost rychleji se šířit a převládnout). Varianta se vyznačuje velkým počtem mutací… Pokračovat ve čtení Aktualizované stanovisko k variantě omikron

Stanovisko k variantě omikron

Dostupné poznatky o variantě omikron se rychle vyvíjejí. Následující odráží stav převážně pre-printové literatury k 14.12. 2021 12:00. Dle údajů, které jsou k dispozici, je velmi pravděpodobné,  že varianta omikron se v průběhu příštích několika týdnů, pravděpodobně v lednu či v únoru, stane dominantní variantou viru SARS-CoV-2 v Evropě. Je důležité se na ni náležitě… Pokračovat ve čtení Stanovisko k variantě omikron

Publikováno
V rubrikách Stanoviska

Doporučení k protiepidemickým opatřením před obdobím Vánoc

Česko se pravděpodobně aktuálně nachází na vrcholu 5. vlny epidemie covid-19. S ohledem na zavedená opatření a nárůst postinfekční a postvakcinační imunity lze očekávat postupný pokles virové nálože v populaci. Ten se projeví jak nižší incidencí, tak s odstupem týdnů i nižším počtem osob nově hospitalizovaných v nemocnicích.  Riziko pro další vývoj představuje období vánočních… Pokračovat ve čtení Doporučení k protiepidemickým opatřením před obdobím Vánoc

Desatero doporučení pro veřejnost

Aktuální údaje o nárůstu počtu nakažených je třeba brát velmi vážně. Čím více lidí se nakazí, tím více jich bude mít těžký průběh onemocnění a bude stoupat také počet hospitalizových a zemřelých. Vládě a příslušným odpovědným orgánům se nepodařilo dostat epidemii pod kontrolu a zajistit relativně bezpečné prostředí pro život v Česku. Epidemie se týká… Pokračovat ve čtení Desatero doporučení pro veřejnost

Publikováno
V rubrikách Stanoviska

Stanovisko k okamžitým intervencím pro brzdění epidemie nemoci covid-19

Vzhledem k dynamickému vývoji situace MeSES v současné době připravuje další stanoviska k přijímání protiepidemických opatření a k veřejnosti. S ohledem na dále se zhoršující epidemickou situaci doporučujeme okamžitě zavést relativně “levné nástroje” pro potlačení epidemie. Nadále existuje mnoho nevyužitých opatření, která je možné okamžitě implementovat, množina možných řešení není v žádném případě vyčerpaná. Tyto… Pokračovat ve čtení Stanovisko k okamžitým intervencím pro brzdění epidemie nemoci covid-19

Publikováno
V rubrikách Stanoviska

Stanovisko k 5. vlně epidemie covid-19

Shrnutí současné situace V Česku, obdobně jako v řadě dalších, především východoevropských zemí, v nichž je nízká proočkovanost a nižší míra dodržování protiepidemických opatření, sílí další epidemická vlna. Podle Národní referenční laboratoře se aktuálně snižuje podíl původní varianty delta a zvyšuje se podíl subvariant delta (AY.4, AY.33 a AY.39), které jsou nakažlivější než předchozí varianty.… Pokračovat ve čtení Stanovisko k 5. vlně epidemie covid-19

Publikováno
V rubrikách Stanoviska

Stanovisko MeSES k vývoji epidemie covid-19 v podzimních měsících 2021

Shrnutí současné situace V posledních měsících dochází k významnému nárůstu incidence (kde dni 16. 10. 2021 je to 81 případů na 100 tisíc obyvatel za 7 dní), reprodukčního čísla R (aktuálně ~1,45) a procentuální pozitivity testů (aktuálně je sedmidenní průměr pozitivity PCR testů přibližně 4,59 %). Tyto indikátory se ale výrazně liší na úrovni jednotlivých… Pokračovat ve čtení Stanovisko MeSES k vývoji epidemie covid-19 v podzimních měsících 2021

Publikováno
V rubrikách Stanoviska

Stanovisko k podání třetí dávky vakcíny proti onemocnění covid-19

Shrnutí Publikované výsledky studií ukazují, že imunitně oslabení jedinci profitují z podání třetí dávky vakcíny. Aplikaci třetí dávky vakcíny lze doporučit nejen kvůli ochraně těchto osob před těžkým průběhem onemocnění při infekci virem SARS-CoV-2, ale i z hlediska omezení možnosti selekce rezistentní mutanty viru. Zároveň doporučujeme očkování dvou nebo jednodávkovou vakcínou všem jedincům, kteří přicházejí… Pokračovat ve čtení Stanovisko k podání třetí dávky vakcíny proti onemocnění covid-19

Stanovisko k použití testů na přítomnost protilátek v rámci systému TNO

V problematice doporučujeme vycházet ze stanovisek ECDC. K tématu se vyjadřuje technická zpráva ECDC: „Použití testů na přítomnost protilátek proti SARS-COV-2 v kontextu digitálních zelených certifikátů” [1], ze které citujeme (odkazy na původní studie viz samotná zpráva): Protilátky přetrvávají nejméně šest měsíců, přičemž rychlost poklesu se liší v závislosti na faktorech, jako je věk a… Pokračovat ve čtení Stanovisko k použití testů na přítomnost protilátek v rámci systému TNO

Možné scénáře vývoje a doporučení pro střednědobý horizont

Možné scénáře dalšího vývoje v následujících 2-3 měsících V současnosti je Česko ve fázi poklesu epidemické vlny způsobené variantou Alfa (B.1.1.7.). Ve střednědobém výhledu je možných několik scénářů dalšího vývoje. Pro jednoduchost uchopení lze kontinuum trendů zjednodušit do čtyř reprezentativních scénářů – každý z nich může nastat s nezanedbatelnou pravděpodobností: 1. Scénář letního ústupu epidemie… Pokračovat ve čtení Možné scénáře vývoje a doporučení pro střednědobý horizont