Stanovisko k očkování vakcínou Vaxzevria

Toto stanovisko stručně reaguje na oznámení některých evropských států, které vyjadřují vůli přestat očkovat vakcínou Vaxzevria. Mezioborová skupina doporučuje v očkování vakcínou Vaxzevria pokračovat a naopak, pokud to bude možné, zkusit získat nevyužité vakcíny z jiných zemí.

  1. Rizika vzácných komplikací podání vakcíny Vaxzevria je potřeba porovnat s riziky onemocnění covid-19. [1] [2]
  2. Porovnání rizika vakcíny a onemocnění závisí na riziku nákazy. Při současné epidemické situaci v ČR je riziko vakcinace výrazně menší než riziko nemoci pro všechny věkové skupiny pro které je vakcína schválená a s rostoucím věkem dramaticky narůstá ve prospěch vakcíny, stejně tak pro osoby s rizikovými faktory. [3]
  3. Přestože Česko má objednáno dostatek vakcín pro celou svou populaci a rok 2021, velká část jich dorazí později v průběhu roku 2021. Pokud by existovala možnost získat vakcíny Vaxzevria z jiných zemí a byla je možnost je použít dříve, doporučujeme takovou možnost využít.
  4. Kromě přímého přínosu pro očkované zrychlení proočkování populace vede i ke snížení zátěže zdravotního systému. Rychlejší uvolnění kapacit zdravotnictví pro plánovanou péči má i nepřímé příznivé dopady na zdraví populace ČR.
  5. Kromě zdravotního hlediska je potřeba zohlednit i celkové přínosy pro společnost. Rychlejší tempo vakcinace umožňuje výrazně rychlejší obnovení života společnosti, což jasne ukazuje příklad zemí jako Velká Británie nebo Izrael.
  6. V dospělé populaci bylo na konci března 54 % těch, kteří se očkovat chtějí, ale očkováni nejsou (očkovaných cca 13 %). Z nich by se 3/5 nechali očkovat vakcínou Vaxzevria, 1/5 váhá. V tuto chvíli by se tak bylo ochotných vakcínou Vaxzevria určitě nechat očkovat 32 – 43 %  celé dospělé populace, tj. cca 2,8 – 3,7 milionu osob. [4]
  7. Tento racionální postoj vyplývající ze srovnání rizika vakcíny oproti rizikům nemoci je vhodné podporovat a komunikovat.

Zdroje:

1. COVID-19 vaccines: key facts | European Medicines Agency Available at: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-key-facts [Accessed April 16, 2021].

2. O’Driscoll, M., Ribeiro Dos Santos, G., Wang, L., Cummings, D.A.T., Azman, A.S., Paireau, J., Fontanet, A., Cauchemez, S., and Salje, H. Age-specific mortality and immunity patterns of SARS-CoV-2. Nature 590, 140–145.

3. AstraZeneca’s COVID-19 vaccine: EMA finds possible link to very rare cases of unusual blood clots with low blood platelets | European Medicines Agency Available at: https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood [Accessed April 16, 2021].

4.  Postoje české veřejnosti k očkování proti Covid-19: březen 2021. Výzkum STEM, z.ú., pro Ministerstvo zdravotnictví ČR, 6/4/2021.

Stanovisko si můžete stáhnout zde: