Tisková zpráva ke vzniku MeSES a první doporučení

O víkendu vznikla Mezioborová skupina pro epidemické situace při MZ ČR, která sdružuje experty nejen z lékařské a epidemiologické oblasti, ale také ekonomy, sociology a právníky. Cílem skupiny je dávat doporučení k zamezení šíření nemoci covid-19, která jsou komplexní a zohledňují celospolečenský dopad jak této nemoci, tak opatření v boji proti ní. 

“Doporučení budou apolitická a podložena zkušenostmi z jiných zemí, odbornou literaturou a doporučeními mezinárodních institucí. Podobné skupiny úspěšně fungují v jiných zemích, například ve Velké Británii SAGE nebo Švýcarsku Swiss National COVID-19 Science Task Force,” říká k tomu vedoucí skupiny MUDr. Petr Smejkal, lékař a hlavní epidemiolog v institutu IKEM. 

Skupina bude pravidelně zveřejňovat výstupy pro MZ ČR na webových stránkách www.meses.cz. Postupně budou zveřejněny dokumenty například pro fungování škol, testování a trasování, pro uvolňování opatření atd.

Za nejurgentnější a nejzásadnější kroky pro úspěšný boj s pandemií covid-19 považujeme momentálně navýšení kapacity očkování, testování a trasování, omezení rizika šíření nových mutací a jejich kvalitnější diagnostiku.

  1. Doporučujeme okamžitě prodloužit dobu aplikace druhých dávek vakcín na 42 dní (6 týdnů) u vakcín Pfizer-BioNTech a Moderna a 84-91 dní (12-13 týdnů) u AstraZeneca. 6-týdenní interval pro vakcíny společností Pfizer-BioNTech a Moderna je v souladu s doporučením České vakcinologické společnosti, CDC a WHO, pro vakcínu společnosti AstraZeneca je maximální umožněný interval podle WHO 12 týdnů. Jedna dávka vakcíny prokazatelně snižuje riziko závažného průběhu, hospitalizace a úmrtí. Cílem prodloužení intervalu mezi dávkami je zabránit zbytečným úmrtím a ulevit přetíženému zdravotnímu systému. Při dostatečné proočkovanosti rizikové části populace a zvýšené dostupnosti dávek se předpokládá, že se interval mezi dávkami v budoucnu zase zkrátí. Stejný postup byl již úspěšně realizován v Izraeli a Velké Británii. 
  1. Velkým rizikem pro vývoj pandemie jsou nové mutace viru. Zvlášť velký problém mohou přinést varianty koronaviru s potenciální odolnosti vůči existující imunitě. Počet nově nakažených dnes totiž klesá i díky velkému počtu již imunních. Momentálně považujeme za zásadní zabránit přítomnosti a rozšíření variant viru P.1 a B.1.351, nazývaných jihoafrická a brazilská. Navrhujeme zamezit novým infekcím od cestujících ze zemí s vysokým rozšířením těchto variant ustanovením povinné karantény v rozsahu 14 dní, organizované státem ve vyčleněných zařízeních hotelového typu. Karanténa by se nevztahovala na osoby již očkované nebo které v posledních 90 dnech nemoc covid-19 prodělaly. Jedná se o běžně realizovaný postup, který úspěšně využívá mnoho jiných zemí např. Austrálie nebo Velká Británie. Toto opatření se dotýká pouze malého množství obyvatel ČR, kteří nutně potřebují cestovat do Afriky či Jižní Ameriky a je velmi efektivní v omezení importu nových mutací viru na území ČR. 
  2. Dále je třeba u PCR testování podpořit rozšíření diferenciální diagnostiky umožňující odhalit JAR a brazilskou variantu, například zvýšením úhrady za PCR testy které tuto diagnostiku umožňují, a poklesem úhrady za ostatní testy. Je také nutné vyčlenit finance na sekvenování, aby bylo možné, dle doporučení ECDC, týdně sekvenovat alespoň 1 000 vzorků. Kapacita se může postupně navyšovat.

V příštích dnech bude skupina postupně zveřejňovat nejen další stanoviska, ale také analýzy a doporučení pro střednědobou a dlouhodobou situaci.