Tisková zpráva MeSES k vydání stanoviska k testování

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) vydává odborné stanovisko k plošnému testování. Aplikujeme v něm závěry existujícího výzkumu a srovnání s doporučeními zahraničních organizací na současnou situaci epidemie covid-19 v Česku. Dokument navazuje na předchozí Stanovisko k plošnému testování ve firmách ze dne 22. března 2021, které je rozšířeno a aktualizováno s ohledem na současnou situaci a pokrývá hned několik důležitých aspektů testování, například jeho doporučenou frekvenci, kvalitu používaných testů, pooling vzorků náklady na plošné testování.

„Jak jsme již dříve uvedli, zrušením oficiálního statutu MeSES jako poradního orgánu ministerstva zdravotnictví se pro nás mnoho nemění. Stanovisko jsme měli rozpracováno ještě před touto změnou a může být relevantní pro mnoho subjektů, které testování v současné době řeší,” říká vedoucí skupiny Petr Smejkal.

Odborné stanovisko k plošnému testování zahrnuje otázku nákladové efektivity a proporcionality protiepidemických opatření. „Poměr nákladů a efektů testování je zjevně lepší, než u extrémně drahých plošných omezení oblastí jako jsou podnikání, shromažďování, nebo vzdělávání, a proto by plošné testování mělo být zrušeno teprve po zrušení v podstatě všech plošných omezení pohybu, podnikání, soukromého života a vzdělání.“, uvádí odborná skupina ve stanovisku k testování. Skupina také upozorňuje na různorodost kvality testů a doporučuje, aby všechny testy měly nezávislé validační studie.

Stanovisko představuje také doporučení k frekvenci testování. Skupina doporučuje při postupném snižování incidence frekvenci testování postupně snižovat, a při incidenci odpovídající “zelené” zóně podle kritérií ECDC přejít k čistě cílenému testování. Dále stanovisko obsahuje i doporučení k monitorování cirkulujících variant viru, které souvisí zejména s přeshraničním návratem osob. „Cirkulující varianty viru mohou výrazně zpomalit pokles reprodukčního čísla a zkomplikovat tak návrat k běžným aktivitám. Je třeba pečlivě monitorovat jejich potenciální výskyt“, uvádí stanovisko. Sekvenování jako metoda záchytu cirkulujících variant viru by podle stanoviska mělo být prováděno u deseti procent vzorků a hrazeno ze zdrojů státního rozpočtu.

Střednědobá doporučení pro testování představují závěrečnou část odborného stanoviska. S postupující vakcinací se přirozeně bude snižovat počet testů a plošné testování tak bude za podmínek, které ve stanovisku uvádíme, nahrazeno pokračující vakcinací a testováním indikovaných osob.