Tisková zpráva k plošnému testování ve firmách

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) dnes vydala odborné stanovisko k plošnému testování ve firmách. I přes řadu problémů a nedostatků považuje skupina plošné testování ve firmách za cenově vysoce efektivní způsob boje s pandemií. Dále doporučuje řadu zlepšení, která umožní zvýšit účinek testování a ve výsledku rychlejší návrat do normálního života. Jedná se zejména o použití kvalitnějších testů, zvýšení jejich frekvence, důraz na kvalitu odběru a zavedení kontrol.

MeSES upozorňuje, že podíl osob s prokázanou nákazou v jednom okamžiku, např. 1 %, v žádném případě není nízký a neukazuje, že výskyt nákazy v daném prostředí je malý. Pokud se takto šíří nákaza v celé zemi, odpovídalo by to v každou chvíli přes 100 tisíc nakažených, a přírůstkům nákaz přes 10 tisíc případů za den. Vedoucí MeSES, epidemiolog Petr Smejkal, k tomu dodává: „Považujeme za zásadní v tomto testování pokračovat. Má jednoznačně pozitivní vliv na omezení šíření viru v populaci.”

Plošné testování je i přes různá omezení nákladově výhodný způsob boje s covid-19. Člen skupiny Jan Kulveit vysvětluje: „Jako jednoduché měřítko, co je efektivní a co méně, si můžete sami spočítat, kolik stojí odhalit a izolovat jednoho nakaženého pomocí testů a kolik stojí stejné omezení přenosu nákazy pomocí plošných opatření. Pokud by se podařilo odhalit jen 0,5 % nakažených, a test stál 100 Kč, vyjdou náklady na odhalení jednoho nakaženého na 20 tisíc Kč. I s náklady na nemocenskou a izolaci jsou to v průměru desítky tisíc korun. Oproti tomu když si spočítáte náklady plošných opatření, tak nás stejný výsledek stojí spíše vysoké stovky tisíc až miliony korun”. Dodává, že zatím je bohužel třeba používat testy i plošná opatření společně, ale pokud testování umožní plošné zákazy zkrátit, vyplatí se mnohonásobně.

Odborníci skupiny zahrnující i virology a praktické lékaře upozorňují, že s ohledem na omezenou citlivost antigenních testů (odhalují jedince pouze v omezeném časovém intervalu v době největší infekčnosti) je třeba zvýšit frekvenci testování na minimálně dvakrát týdně. Zároveň by mělo být umožněno jako alternativu použít PCR test v delším časovém intervalu, například jednou za týden až deset dnů. Pro různé způsoby testování je potřeba srovnat dotační podmínky, aby si firmy mohly vybrat, jestli je pro ně výhodnější používat méně citlivé testy často, nebo citlivější ve větších rozestupech. „Věříme, že firmy by ocenily flexibilnější možnosti testování, díky kterým by mohly minimalizovat omezení, která jim povinnost testování vytváří,” říká další člen MeSES, ekonom Štěpán Jurajda z CERGE-EI.

Poslední výzkumy prokazují, že na českém trhu existuje mnoho antigenních testů, které sice splňují kritéria pro uvedení na trh v EU, ale svou citlivostí a specificitou se velmi liší. Efektivita testování a zachycení pozitivních jedinců proto významně závisí na kvalitě použitých testů. Skupina doporučuje, aby pro plošné testování zaměstnanců byly použity pouze testy s nezávisle laboratorně ověřenou citlivostí. 

Dalším omezením účinnosti testů je nedostatečně kvalitní odběr, provedení a chybná interpretace. Je potřeba, aby stěry zaměstnanců prováděly a vyhodnocovaly odborně proškolené osoby, i když se nemusí jednat o zdravotníky. „Proužek indikující pozitivitu na antigenním testu covid-19 se někdy zabarví jen velmi slabě. I takový výsledek je ale třeba brát jako pozitivní. Testy často nejsou dost citlivé na to, aby se pozitivní výsledek projevil jako jasný tmavý proužek,” říká viroložka Ruth Tachezy, která zároveň doporučuje tam, kde je to možné, využít přístrojové vyhodnocení testů.

Opatření bude efektivní pouze do té míry, do jaké ho budou firmy dodržovat. Je nutné, aby fungoval systém namátkových kontrol procesu testování. Mezioborová skupina už minulý týden doporučila, aby do konce měsíce března byly zkontrolovány firmy provádějící v součtu alespoň 1 % testů.