Tisková zpráva ke změnám protiepidemických opatření od 12. 4. 2021

V úterý, 6. dubna 2021 schválila vláda mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, na základě kterých dojde k otevření několika typů obchodů, trhů a zoologických a botanických zahrad. Opatření zároveň povoluje hromadné akce až pro 10 lidí uvnitř a 20 venku. Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) vystoupila proti tomuto kroku a varuje před příliš rychlým rozvolňováním.

MeSES se jako odborný poradní orgán při ministerstvu zdravotnictví vyjádřil ke změnám, které se týkají farmářských trhů a zoologických a botanických zahrad, a ty, za podmínky dostatečných režimových opatření, doporučil. Otevření několika dalších typů provozoven, např. papírnictví a obchodů s dětským oblečením a obuví, se skupinou konzultováno nebylo. „Tyto výjimky jsou pochopitelné s ohledem na částečné obnovení prezenční výuky na školách, a pokud by to byla jediná změna, tak bychom nad ní dokázali přimhouřit oči,” říká epidemiolog Rastislav Maďar.

Za zásadní problém ale skupina považuje možnost hromadných akcí pro až 10 lidí uvnitř a až 20 lidí venku, o kterém se dozvěděla z tiskové konference po jednání vlády. „Omezení shromažďování je jedno z nejúčinnějších opatření směřujících k omezení epidemie. Zabraňuje totiž setkávání lidí z jiných domácností v uzavřených prostorách, což je jeden z nejrizikovějších způsobů kontaktu. Tato změna bude mít na vývoj epidemie větší dopad, než částečné otevření škol,” vysvětluje Jan Kulveit. Skupina se obává zvýšení reprodukčního čísla R, což by znamenalo oddálení návratu dalších skupin do škol a pozdější otevření maloobchodu a služeb. „Nechápu, proč by měly mít soukromé večírky, oslavy a podobné akce větší prioritu, než školy, drobní živnostníci a služby.” dodává Kulveit.

Návrh na uvolnění shromažďování nebyl součástí žádných podkladů, které skupina obdržela, včetně návrhu nového protiepidemického systému PES. „Byli jsme, mírně řečeno, rozčarováni. Ministerstvo po nás chtělo vyjádření k zoologickým zahradám a k venkovním trhům, ty jsou ale ve srovnání s takovou změnou úplně marginální. Opatření jsou vzájemně provázaná, jedno ovlivňuje druhé a my se o takto zásadní změně se dozvídáme z médií. Je to jako když vám dají vybrat barvu potahů v autě, ale při předání klíčků jaksi dodatečně řeknou, že v něm nemáte pásy, ” shrnuje situaci sociolog Martin Buchtík.

Podle skupiny není nutné shromažďování povolovat jen kvůli ukončení nouzového stavu. „Protipandemický zákon umožňuje za splnění podmínky nezbytnosti zakázat konání veřejných nebo soukromých akcí, při kterých dochází ke kumulaci osob na jednom místě. K možnému omezení shromažďování míří i některá ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví. Je tu tudíž prostor pro odůvodněná omezující a dočasná mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví,” vysvětluje právník Jan Kysela.

Skupina MeSES vyzvala ministerstvo zdravotnictví k využití všech právních možností tak, aby omezení setkávání zůstalo od pondělí v počtu co nejbližším dosavadnímu limitu nejvýše dvou osob ve vnitřních prostorách a dvou osob venku. K dalším změnám by mělo dojít až poté, co bude představen systematický plán rozvolňování, který zohlední všechna dosavadní opatření a bude respektovat celospolečenské priority.