Stanovisko ke změnám protiepidemických opatření od 12. 4. 2021

Toto stanovisko reaguje na změny v protiepidemických opatřeních navrhovaných v   mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021. [1]

Varujeme před kombinací změny omezení shromažďování z 2 osob uvnitř a 2 venku na skupinových akcí do počtu 10 osob ve vnitřních prostorách a do počtu 20 ve vnějších (dle bodu 16. mimořádného opatření) se zrušením nočního zákazu vycházení, a to z následujících důvodů:

  1. Omezení shromažďování je jedním z nejúčinnějších protiepidemických opatření. Podle posledních výsledků modelů značnou část redukce reprodukčního čísla nejspíše způsobuje právě i omezení setkání z 10 osob na 2. [2]
  2. Omezení večerního a nočního vycházení působí s omezením setkávání synergicky, a dohromady obě opatření brání především pořádání rodinných setkání, oslav, večírků, a podobně, což jsou z hlediska šíření epidemie vysoce rizikové aktivity, kdy se v těsném kontaktu potkávají lidé z různých domácností.
  3. Kombinace částečného obnovení prezenční výuky ve školách, konce nouzového stavu, konce omezení meziokresní mobility a konce omezení setkávání má i výrazný signalizační efekt, a povede také k omezení dobrovolného protektivního chování. Sociologická data z minulého týdne již naznačují pozvolný pokles protektivního chování. [3][4]
  4. Uvedené faktory dohromady znamenají vysoké riziko změny trendu zpomalování epidemie, kde postupný pokles s reprodukčním číslem R regionálně kolem 0,7-0,9 by se mohl změnit ve stagnaci, případně regionálně i růst epidemie.
  5. Změnu zpomalování ve stagnaci přitom považujeme za vysoce negativní vývoj, který by způsobil oddálení druhé fáze návratu dětí k prezenční výuce a otevření služeb a maloobchodu, které by při současném trendu bylo reálné v horizontu několika týdnů. 
  6. Změna úpravy shromažďování má vysoce pravděpodobně horší efekt na vývoj epidemie než částečný návrat dětí k prezenční výuce, přitom celkové škody způsobené tím, že by shromažďování zůstalo omezené ještě několik týdnů jsou výrazně menší i než škody způsobené omezením ve školství, i škody v zavřených sektorech ekonomiky. 

Apelujeme na ministerstvo zdravotnictví, aby využilo všech právních možností k prodloužení omezení shromažďování osob v počtu co nejbližším dosavadnímu limitu nejvýše dvou osob ve vnitřních prostorách a dvou osob venku.

Zároveň nedoporučujeme, aby došlo k obnovení prezenční výuky na školách ve všech okresech Česka. Za nutnou podmínku pro otevření škol považujeme hodnotu R v daném okrese bezpečně menší, než jedna, a aby týdenní incidence na 100 000 obyvatel nebyla významně vyšší, než je celonárodní průměr. Na základě těchto indikátorů nelze doporučit otevření škol (ani s nimi souvisejících obchodů) v celém Zlínském kraji.

Princip regionality je při uvolňování protiepidemických opatření nutný, zvlášť v případě, kdy rozdíly v incidenci jsou v jednotlivých okresech až desetinásobné. Urychlený návrat dětí do škol v regionech, kde ještě není situace stabilizovaná, ohrozí další fáze prezenční výuky, například pro druhý stupeň nebo pro mateřské školky.

Zdroje:

[1] Ministerstvo zdravotnictví, Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, (6. dubna 2021), Č. j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-obchodu-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

[2] Sharma, M., Mindermann, S., Rogers-Smith, C., Leech, G., Snodin, B., Ahuja, J., Sandbrink, J.B., Monrad, J.T., Altman, G., Dhaliwal, G., et al. (2021). Understanding the effectiveness of government interventions in Europe’s second wave of COVID-19. medRxiv.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.25.21254330v1

[3] Analýza PAQ research ukazuje mírný nárůst kontaktů v druhé polovině března, https://zivotbehempandemie.cz/kontakty

[4] Analýza STEM ukazuje, že 60-70 % dospělých navštívilo cizí domácnost, respektive bylo navštíveno v domácnosti, nezveřejněno

Stanovisko si můžete stáhnout zde: