Stanovisko k dalšímu postupu obnovení prezenční výuky na školách

Toto stanovisko navazuje na předchozí ze dne 1. 4. 2021: https://www.meses.cz/stanovisko-k-obnoveni-prezencni-vyuky-na-skolach/

  1. MeSES zatím nedoporučuje obnovení praktické výuky na SŠ, VOŠ, konzervatořích a v posledních ročnících VŠ. Původně doporučený termín 19. dubna 2021 vycházel z předpokladu, že se 12. 4. 2021 obnoví pouze částečná výuka na prvním stupni základních škol a v posledním ročníku škol mateřských. Nově ale dojde k výraznému množství dalších změn v opatřeních, u kterých je velká nejistota efektu, který na průběh epidemie budou mít. S ohledem na tuto nejistotu je třeba počkat s dalšími změnami nejméně do 26. 4. 2021, než se tento efekt projeví.
  1. S ohledem na relativně nízké riziko nákazy u velmi malých dětí, doporučuje MeSES přidat otevření mateřských školek do fáze II, případně III, dle navrhovaného materiálu MŠMT. S ohledem na to, že mateřské školky nebyly v plánu původně zahrnuty, prosíme o zpracování konkrétního návrhu, jaká by byla v mateřských školkách režimová opatření, která by omezila riziko nákazy a šíření nemoci mezi dětmi. Obecně lze říct, že čím více se budou uvolňovat opatření v jiných oblastech, tím je vhodnější zahrnout školky až ve fázi III. 
  1. MeSES dále doporučuje, aby k 19. 4. 2021 byla vyhodnocena situace pro spuštění fáze II (2. stupeň ZŠ, praktická výuka ve všech ročnících VŠ, a případně MŠ), která by opět probíhala regionálně a to v okresech, kde bude ke dni otevření očekávaná incidence nižší, než 100 případů na 100 000 obyvatel za 7 dní, a R menší než 1. První okresy by mohly do fáze II přejít nejdříve 26. 4. 2021, pokud budou tuto podmínku splňovat. Další podmínkou jsou všechna opatření pro fázi II dle materiálu MŠMT, včetně pravidelného testování studentů a všech zaměstnanců školy. 
  2. Za současné situace MeSES nedoporučuje, aby byl nadále rozšiřován okruh profesí s nárokem na péči o děti. Vytváří to složitý systém, který následně způsobuje nátlak na zařazení dalších skupin. Veřejnost pak vnímá celý systém nespravedlivě a v důsledku toho je méně ochotná dodržovat další nařízení. Doporučujeme nadále všemi možnými prostředky podporovat pokles epidemie v ČR a tím zajistit co nejdřívější otevření všech mateřských školek a škol pro všechny děti.

Stanovisko si můžete stáhnout zde: