Komentář k věcným chybám v článku z Reflexu 10/21

Elektronická verze článku je dostupná: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/106658/kdo-vlastne-ridi-stat-dobry-den-jsme-klub-pratel-petra-smejkala-a-chceme-vase-dobro.html

Vzhledem k tomu, ze článek zveřejněný v Reflexu má žánr komentáře, chápeme že na něj nelze vztáhnou požadavky jako na běžnou zprávu (tedy ověření  fakt, která uvádí apod.).  Nicméně text sám obsahuje věcná tvrzení, z nichž postupně vyvozuje  sve hodnotici pasáže a závěry. Rádi bychom uvedli tato tvrzení na pravou míru a předešli tak dalším spekulacím. V následujícím textu vždy kurzívou uvádíme tvrzení z článku a pod ním náš komentář.

“Faktem je, že ačkoliv se skupina tváří jako orgán jmenovaný ministrem zdravotnictví, opak je pravdou. Ministr Blatný ji jmenovat už nestihl – či to možná ani stihnout nechtěl. A tak se skupina Meses prohlásila za poradní orgán ministerstva sama, a to tiskovou zprávou, kterou slepě převzala média. Není tudíž překvapením, že tento útvar není v seznamu poradních orgánů, pracovních skupin a odborných komisí ministerstva zdravotnictví ČR.“

Skupina byla řádně jmenována zřizovacím příkazem ministra Jana Blatného dne 6. dubna 2021. V době, kdy článek vyšel, nebyla ještě uvedena mezi oficiálními poradními orgány na webu ministerstva, to ale není pro nová uskupení neobvyklé a autorka si to mohla snadno uvěřit dotazem na MeSES nebo na MZ.

“Na ministerstvu o ní oficiálně nikdo neví, přesto podle webu meses.cz sídlí na adrese ministerstva na Palackého náměstí. Možná že ministr Blatný jen nechal věci plynout. V duchu hesla: “Ať si pindá, my jsme na to zvyklí” nechal odborníky, aby si mysleli, že jsou členy jakéhosi poradního orgánu, žádný orgán jim ale oficiálně neposvětil.”

Viz předchozí pasáž. Opakující se nepravdivá tvrzení, zřetelně bez ověření u zdroje.

“Stroj si trval na svém a uklidnil se, až když mu matematici slíbili 6 dvojic s dvoumetrovými rozestupy.” 

MeSES v žádném ze svých stanovisek nedoporučoval konkrétní bezpečnou vzdálenost při sportu.

“Na stole jí například přistála i otázka, zda pokračovat v očkování vakcínou AstraZeneca. Některé země totiž očkování touto látkou přerušily nebo omezily kvůli podezření ze vzácných vážných nežádoucích reakcí. Vzhledem k tomu, že jediný imunolog z tohoto poradního orgánu je již zpátky v Alabamě, museli se zřejmě zbývající členové – tedy sociologové, ekonomové, klinický psycholog a infektolog – při řešení této otázky chytit za ruce a brumendem zpívat mantru óm, než se jim závěr vyjevil.”

Jednání MeSES probíhají online, a je tedy možné si jich účastnit i z jiných částí světa (například z Alabamy), čehož členové využívají. Skupina vydává stanoviska konsensuálně, ale jejich základ připravují členové, kteří mají k tématu odborně nejblíže. V případě očkování je to primárně MUDr. Daniel Dražan, člen výboru České vakcinologické společnosti.

“Žádné zdůvodnění, žádná data, žádná analýza…”

Naprostá většina stanovisek MeSES má sekci zdroje a vychází z odborné literatury. Pouze při výjimečných případech, daných časovou urgencí se vychází z odborných odhadů členů skupiny. Všechna stanoviská jsou dostupná na webu MeSESu.

“Petr Smejkal je členem epidemiologické skupiny MZ.”

Přestože je tato informace na webu MZ, není pravdivá. Jedná se o pochybení na straně MZ, které si autorka mohla snadno ověřit. 

I když se tedy jedná o komentář, tak množství faktických chyb, kterých se autorka dopouští, je tak značné, že považujeme za důležité uvést je na pravou míru.