Reakce na článek „Děláme jen bílé koně, říkají o rozvolňování úředníci z ministerstva“, seznamzpravy.cz, dne 7.května 2021:

Uvedený článek je přístupný na této adrese:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/delame-jen-bile-kone-rikaji-o-rozvolnovani-urednici-z-ministerstva-153470

Mezioborová skupina pro epidemické situace je poradním orgánem ministra zdravotnictví a její úkol vyplývá přímo z názvu. Členové skupiny vykonávají svoji činnost bezplatně, proto také neopouštějí svá občanská zaměstnání. Skupina posuzuje návrhy na ochranná opatření, jakož i návrhy na jejich zmírnění či zrušení. Hlavním hlediskem práce skupiny je co nejúčinnější utlumení epidemie, které bude dlouhodobě udržitelné a povede k nejvyšší možné míře návratu společnosti k běžným každodenním činnostem. Tomuto cíli je třeba podřídit různé dílčí zájmy a očekávání některých vlivných společenských skupin. Jsme přesvědčeni, že si jako stát a jako společnost nemůžeme dovolit opakování benevolentního, ba lehkovážného přístupu k epidemické situaci. Nevyvážené prosazování jednotlivých zájmů by opět vedlo k obětem na lidských životech a k obrovským hospodářským škodám.

Nenecháme se vtáhnout do sporu o kompetence nebo o vliv na rozhodování ministra zdravotnictví či vlády. Naše úkoly jsou jasně dané a jsou spojené s mimořádnou situací, kterou už řadu měsíců všichni společně prožíváme. Odborné útvary Ministerstva zdravotnictví mají rovněž svá zadání a jsou řízeny odbornými náměstky, nikoliv naší mezioborovou skupinou. Nevidíme tak žádný důvod ani prostor ke spekulacím nebo domněnkám ohledně vlivu, rozhodování či jeho odůvodňování. Jde o rutinní činnost ministerstva, kterou je jistě schopno řešit obvyklými interními postupy.