Tisková zpráva k doporučením pro střednědobý horizont

Mezioborová skupina MeSES dnes zveřejnila přehled možných scénářů vývoje epidemie covid-19 pro období příštích dvou až tří měsíců a sérii doporučení, jak se na tento vývoj připravit. Skupina ve stanovisku představuje čtyři možné scénáře dalšího vývoje epidemie a zdůrazňuje, že všechny z nich jsou reálné. Který z nich nastane bude záviset na mnoha faktorech, jako… Pokračovat ve čtení Tisková zpráva k doporučením pro střednědobý horizont

Možné scénáře vývoje a doporučení pro střednědobý horizont

Možné scénáře dalšího vývoje v následujících 2-3 měsících V současnosti je Česko ve fázi poklesu epidemické vlny způsobené variantou Alfa (B.1.1.7.). Ve střednědobém výhledu je možných několik scénářů dalšího vývoje. Pro jednoduchost uchopení lze kontinuum trendů zjednodušit do čtyř reprezentativních scénářů – každý z nich může nastat s nezanedbatelnou pravděpodobností: 1. Scénář letního ústupu epidemie… Pokračovat ve čtení Možné scénáře vývoje a doporučení pro střednědobý horizont

Doporučení k příjezdům ze zahraničí

Šíření nových variant viru výrazně zvyšuje riziko zhoršení epidemiologické situace [1,2]. Přestože nelze vzniku a importu nových variant zcela zamezit, je možné situaci monitorovat a šíření omezit či zpomalit [3]. To umožní dokončení plného očkování u větší části populace kompletním očkovacím schématem, a tedy snížení negativního dopadu variant. Jedním z efektivních nástrojů pro omezení importu… Pokračovat ve čtení Doporučení k příjezdům ze zahraničí

Stanovisko k očkování proti nemoci covid-19

Očkování má zásadní vliv na kontrolu pandemie a výrazným způsobem snižuje zdravotní, ekonomické i společenské škody pandemií způsobené. Registrované očkovací látky jsou vysoce účinné v prevenci symptomatické i asymptomatické infekce a snižují přenos infekce [1]. Dosažením maximální možné proočkovanosti je možné kontrolovat cirkulaci viru [2].  Cílem níže popsaných doporučení je co možná nejlepší využití dostupných… Pokračovat ve čtení Stanovisko k očkování proti nemoci covid-19

Doporučení pro opatření v homogenních kolektivech

Toto stanovisko se opírá o závěry existujícího výzkumu a doporučení mezinárodních organizací s ohledem na současnou situaci epidemie covid-19 v Česku. Doporučení vychází také ze zkušeností v jiných zemích a z expertních odhadů.  Současná situace V Česku nadále existují řádové rozdíly nově potvrzených případů covid-19 v jednotlivých regionech [1].  Reprodukční číslo R je dlouhodobě pod… Pokračovat ve čtení Doporučení pro opatření v homogenních kolektivech

Tisková zpráva MeSES k vydání stanoviska k testování

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) vydává odborné stanovisko k plošnému testování. Aplikujeme v něm závěry existujícího výzkumu a srovnání s doporučeními zahraničních organizací na současnou situaci epidemie covid-19 v Česku. Dokument navazuje na předchozí Stanovisko k plošnému testování ve firmách ze dne 22. března 2021, které je rozšířeno a aktualizováno s ohledem na současnou… Pokračovat ve čtení Tisková zpráva MeSES k vydání stanoviska k testování

Stanovisko k testování

Toto stanovisko aplikuje závěry existujícího výzkumu a doporučení mezinárodních organizací na současnou situaci epidemie covid-19 v Česku. Doporučení vychází z velké části ze zkušeností v jiných zemích a z expertních odhadů. Dokument navazuje na původní Stanovisko k plošnému testování ve firmách ze dne 22. března 2021, které je rozšířeno a aktualizováno s ohledem na současnou… Pokračovat ve čtení Stanovisko k testování

Reakce na článek „Děláme jen bílé koně, říkají o rozvolňování úředníci z ministerstva“, seznamzpravy.cz, dne 7.května 2021:

Uvedený článek je přístupný na této adrese: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/delame-jen-bile-kone-rikaji-o-rozvolnovani-urednici-z-ministerstva-153470 Mezioborová skupina pro epidemické situace je poradním orgánem ministra zdravotnictví a její úkol vyplývá přímo z názvu. Členové skupiny vykonávají svoji činnost bezplatně, proto také neopouštějí svá občanská zaměstnání. Skupina posuzuje návrhy na ochranná opatření, jakož i návrhy na jejich zmírnění či zrušení. Hlavním hlediskem práce skupiny… Pokračovat ve čtení Reakce na článek „Děláme jen bílé koně, říkají o rozvolňování úředníci z ministerstva“, seznamzpravy.cz, dne 7.května 2021:

Publikováno
V rubrikách Ostatní

Komentář k věcným chybám v článku z Reflexu 10/21

Elektronická verze článku je dostupná: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/106658/kdo-vlastne-ridi-stat-dobry-den-jsme-klub-pratel-petra-smejkala-a-chceme-vase-dobro.html Vzhledem k tomu, ze článek zveřejněný v Reflexu má žánr komentáře, chápeme že na něj nelze vztáhnou požadavky jako na běžnou zprávu (tedy ověření  fakt, která uvádí apod.).  Nicméně text sám obsahuje věcná tvrzení, z nichž postupně vyvozuje  sve hodnotici pasáže a závěry. Rádi bychom uvedli tato tvrzení na pravou… Pokračovat ve čtení Komentář k věcným chybám v článku z Reflexu 10/21

Publikováno
V rubrikách Ostatní

Vyjádření MeSES k dalšímu postupu obnovy

Tento dokument má povahu stručného zhodnocení situace a je ve větší míře založen na odborném odhadu a obecných principech. Shrnutí současné situace Současnou hodnotu reprodukčního čísla R odhadujeme na 0,7-0,9. Prozatím se daří epidemickou vlnu “brzdit” dle nastaveného systému balíčků. Přestože se situace dlouhodobě zlepšuje, nadále existuje riziko, že se bude pokles v čase v… Pokračovat ve čtení Vyjádření MeSES k dalšímu postupu obnovy