Stanovisko k terapii monoklonálními protilátkami

Je důležité, aby jak veřejnost, tak lékaři měli povědomí o možné terapii onemocnění covid-19 tzv. monoklonálními protilátkami (MP), a aby tato terapie byla použita v co nejvíce vhodných případech. V České republice jsou k léčbě covid-19 dispozici dva preparáty: BAMLANIVIMAB (Elli Lilly) a kombinace casirivimab/imdevimab (REGEN-CoV) od firmy REGENERON. Kombinace bamlanivimab + etesevimab vykazuje lepsi… Pokračovat ve čtení Stanovisko k terapii monoklonálními protilátkami

Stanovisko k protiepidemickým opatřením v období Velikonoc

Toto stanovisko k opatřením v období Velikonoc vzniklo na žádost Ministerstva zdravotnictví ČR. Vzhledem k omezením použití existujícího výzkumu pro predikce, a krátkému času pro vznik stanoviska, je ve větší míře založeno na expertním odhadu a zatíženo větší mírou nejistoty.  Omezit v týdnu bezprostředně před, nebo po velikonočních svátcích výrobu a přítomnost zaměstnanců na pracovištích… Pokračovat ve čtení Stanovisko k protiepidemickým opatřením v období Velikonoc

Tisková zpráva k opatřením během Velikonoc

MeSES  doporučuje, aby bylo umožněno firmám v nadcházejícím týdnu dobrovolně omezit svůj provoz, a vzniklé náklady jim byly kompenzovány, např. formou překážky v práci, která by byla způsobilá pro program Anitvirus. „Situace a možnosti firem jsou různé, ale pokud je to aspoň trochu možné, jakékoliv omezení přítomnosti na pracovišti (i o několik dní) by přispělo… Pokračovat ve čtení Tisková zpráva k opatřením během Velikonoc

Tisková zpráva k plošnému testování ve firmách

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) dnes vydala odborné stanovisko k plošnému testování ve firmách. I přes řadu problémů a nedostatků považuje skupina plošné testování ve firmách za cenově vysoce efektivní způsob boje s pandemií. Dále doporučuje řadu zlepšení, která umožní zvýšit účinek testování a ve výsledku rychlejší návrat do normálního života. Jedná se zejména… Pokračovat ve čtení Tisková zpráva k plošnému testování ve firmách

Stanovisko k plošnému testování ve firmách

Toto stanovisko se týká použití testů k plošnému testování dospělých osob. Netýká se testování ve školách, ani diagnostického testování.  Souhrn existujícího výzkumu Obecně platí, že různé metody průkazu viru SARS-CoV-2, ať už z nukleových kyselin (např. PCR) nebo antigenní, mohou mít použití vhodné, méně vhodné, ale i nevhodné. O vhodnosti konkrétní metody rozhoduje její použití… Pokračovat ve čtení Stanovisko k plošnému testování ve firmách

Tisková zpráva ke vzniku MeSES a první doporučení

O víkendu vznikla Mezioborová skupina pro epidemické situace při MZ ČR, která sdružuje experty nejen z lékařské a epidemiologické oblasti, ale také ekonomy, sociology a právníky. Cílem skupiny je dávat doporučení k zamezení šíření nemoci covid-19, která jsou komplexní a zohledňují celospolečenský dopad jak této nemoci, tak opatření v boji proti ní.  “Doporučení budou apolitická… Pokračovat ve čtení Tisková zpráva ke vzniku MeSES a první doporučení