Stanovisko k obnovení prezenční výuky na školách

Epidemická situace v Česku stále není dobrá a i přes postupné klesání 4. vlny je virová nálož v populaci stále extrémně velká. Z tohoto důvodu doporučujeme přistupovat k postupnému otevírání škol velice opatrně, dle našich doporučení níže. Obnovení prezenční výuky na školách doporučujeme provést postupně ve 3 fázích. Pro každou fázi se vymezují skupiny studentů… Continue reading Stanovisko k obnovení prezenční výuky na školách

Stanovisko k terapii monoklonálními protilátkami

Je důležité, aby jak veřejnost, tak lékaři měli povědomí o možné terapii onemocnění covid-19 tzv. monoklonálními protilátkami (MP), a aby tato terapie byla použita v co nejvíce vhodných případech. V České republice jsou k léčbě covid-19 dispozici dva preparáty: BAMLANIVIMAB (Elli Lilly) a kombinace casirivimab/imdevimab (REGEN-CoV) od firmy REGENERON. Kombinace bamlanivimab + etesevimab vykazuje lepsi… Continue reading Stanovisko k terapii monoklonálními protilátkami

Stanovisko k protiepidemickým opatřením v období Velikonoc

Toto stanovisko k opatřením v období Velikonoc vzniklo na žádost Ministerstva zdravotnictví ČR. Vzhledem k omezením použití existujícího výzkumu pro predikce, a krátkému času pro vznik stanoviska, je ve větší míře založeno na expertním odhadu a zatíženo větší mírou nejistoty.  Omezit v týdnu bezprostředně před, nebo po velikonočních svátcích výrobu a přítomnost zaměstnanců na pracovištích… Continue reading Stanovisko k protiepidemickým opatřením v období Velikonoc

Stanovisko k plošnému testování ve firmách

Toto stanovisko se týká použití testů k plošnému testování dospělých osob. Netýká se testování ve školách, ani diagnostického testování.  Souhrn existujícího výzkumu Obecně platí, že různé metody průkazu viru SARS-CoV-2, ať už z nukleových kyselin (např. PCR) nebo antigenní, mohou mít použití vhodné, méně vhodné, ale i nevhodné. O vhodnosti konkrétní metody rozhoduje její použití… Continue reading Stanovisko k plošnému testování ve firmách