Možné scénáře vývoje a doporučení pro střednědobý horizont

Možné scénáře dalšího vývoje v následujících 2-3 měsících V současnosti je Česko ve fázi poklesu epidemické vlny způsobené variantou Alfa (B.1.1.7.). Ve střednědobém výhledu je možných několik scénářů dalšího vývoje. Pro jednoduchost uchopení lze kontinuum trendů zjednodušit do čtyř reprezentativních scénářů – každý z nich může nastat s nezanedbatelnou pravděpodobností: 1. Scénář letního ústupu epidemie… Pokračovat ve čtení Možné scénáře vývoje a doporučení pro střednědobý horizont

Doporučení k příjezdům ze zahraničí

Šíření nových variant viru výrazně zvyšuje riziko zhoršení epidemiologické situace [1,2]. Přestože nelze vzniku a importu nových variant zcela zamezit, je možné situaci monitorovat a šíření omezit či zpomalit [3]. To umožní dokončení plného očkování u větší části populace kompletním očkovacím schématem, a tedy snížení negativního dopadu variant. Jedním z efektivních nástrojů pro omezení importu… Pokračovat ve čtení Doporučení k příjezdům ze zahraničí

Stanovisko k očkování proti nemoci covid-19

Očkování má zásadní vliv na kontrolu pandemie a výrazným způsobem snižuje zdravotní, ekonomické i společenské škody pandemií způsobené. Registrované očkovací látky jsou vysoce účinné v prevenci symptomatické i asymptomatické infekce a snižují přenos infekce [1]. Dosažením maximální možné proočkovanosti je možné kontrolovat cirkulaci viru [2].  Cílem níže popsaných doporučení je co možná nejlepší využití dostupných… Pokračovat ve čtení Stanovisko k očkování proti nemoci covid-19

Doporučení pro opatření v homogenních kolektivech

Toto stanovisko se opírá o závěry existujícího výzkumu a doporučení mezinárodních organizací s ohledem na současnou situaci epidemie covid-19 v Česku. Doporučení vychází také ze zkušeností v jiných zemích a z expertních odhadů.  Současná situace V Česku nadále existují řádové rozdíly nově potvrzených případů covid-19 v jednotlivých regionech [1].  Reprodukční číslo R je dlouhodobě pod… Pokračovat ve čtení Doporučení pro opatření v homogenních kolektivech

Stanovisko k testování

Toto stanovisko aplikuje závěry existujícího výzkumu a doporučení mezinárodních organizací na současnou situaci epidemie covid-19 v Česku. Doporučení vychází z velké části ze zkušeností v jiných zemích a z expertních odhadů. Dokument navazuje na původní Stanovisko k plošnému testování ve firmách ze dne 22. března 2021, které je rozšířeno a aktualizováno s ohledem na současnou… Pokračovat ve čtení Stanovisko k testování

Vyjádření MeSES k dalšímu postupu obnovy

Tento dokument má povahu stručného zhodnocení situace a je ve větší míře založen na odborném odhadu a obecných principech. Shrnutí současné situace Současnou hodnotu reprodukčního čísla R odhadujeme na 0,7-0,9. Prozatím se daří epidemickou vlnu “brzdit” dle nastaveného systému balíčků. Přestože se situace dlouhodobě zlepšuje, nadále existuje riziko, že se bude pokles v čase v… Pokračovat ve čtení Vyjádření MeSES k dalšímu postupu obnovy

Situační zpráva k 28. 4. 2021

Tato stručná situační zpráva popisuje stav epidemie ke dni 28. 4. 2021 a neklade si za cíl podat komplexní sadu doporučení, ani dlouhodobý pohled. Kromě stručných situačních zpráv připravuje MeSES obsáhlejší zprávy k jednotlivým tématům. Současný stav Česko se stále nachází na sestupu 4.epidemické vlny s převládající variantou B 1.1.7. Epidemie nadále vykazuje značné regionální… Pokračovat ve čtení Situační zpráva k 28. 4. 2021

Stanovisko k očkování vakcínou Vaxzevria

Toto stanovisko stručně reaguje na oznámení některých evropských států, které vyjadřují vůli přestat očkovat vakcínou Vaxzevria. Mezioborová skupina doporučuje v očkování vakcínou Vaxzevria pokračovat a naopak, pokud to bude možné, zkusit získat nevyužité vakcíny z jiných zemí. Rizika vzácných komplikací podání vakcíny Vaxzevria je potřeba porovnat s riziky onemocnění covid-19. [1] [2] Porovnání rizika vakcíny… Pokračovat ve čtení Stanovisko k očkování vakcínou Vaxzevria

Stanovisko MeSES k prodloužení mimořádného příspěvku při nařízené karanténě (tzv. izolačky)

Prodloužení tzv. izolačky (tj. prodloužení mimořádného příspěvku ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci) je potřebné minimálně do konce června, vzhledem k pokračující úrovni šíření nákazy viru SARS-CoV-2 v ČR. Izolačka pravděpodobně napomohla zvýšit podíl nově infikovaných, kteří jsou v izolaci či karanténě, a pravděpodobně pomáhá při… Pokračovat ve čtení Stanovisko MeSES k prodloužení mimořádného příspěvku při nařízené karanténě (tzv. izolačky)

Stanovisko k dalšímu postupu obnovení prezenční výuky na školách

Toto stanovisko navazuje na předchozí ze dne 1. 4. 2021: https://www.meses.cz/stanovisko-k-obnoveni-prezencni-vyuky-na-skolach/ MeSES zatím nedoporučuje obnovení praktické výuky na SŠ, VOŠ, konzervatořích a v posledních ročnících VŠ. Původně doporučený termín 19. dubna 2021 vycházel z předpokladu, že se 12. 4. 2021 obnoví pouze částečná výuka na prvním stupni základních škol a v posledním ročníku škol mateřských.… Pokračovat ve čtení Stanovisko k dalšímu postupu obnovení prezenční výuky na školách