Stanovisko MeSES k prodloužení mimořádného příspěvku při nařízené karanténě (tzv. izolačky)

Prodloužení tzv. izolačky (tj. prodloužení mimořádného příspěvku ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci) je potřebné minimálně do konce června, vzhledem k pokračující úrovni šíření nákazy viru SARS-CoV-2 v ČR. Izolačka pravděpodobně napomohla zvýšit podíl nově infikovaných, kteří jsou v izolaci či karanténě, a pravděpodobně pomáhá při… Continue reading Stanovisko MeSES k prodloužení mimořádného příspěvku při nařízené karanténě (tzv. izolačky)

Stanovisko k dalšímu postupu obnovení prezenční výuky na školách

Toto stanovisko navazuje na předchozí ze dne 1. 4. 2021: https://www.meses.cz/stanovisko-k-obnoveni-prezencni-vyuky-na-skolach/ MeSES zatím nedoporučuje obnovení praktické výuky na SŠ, VOŠ, konzervatořích a v posledních ročnících VŠ. Původně doporučený termín 19. dubna 2021 vycházel z předpokladu, že se 12. 4. 2021 obnoví pouze částečná výuka na prvním stupni základních škol a v posledním ročníku škol mateřských.… Continue reading Stanovisko k dalšímu postupu obnovení prezenční výuky na školách

Tisková zpráva ke změnám protiepidemických opatření od 12. 4. 2021

V úterý, 6. dubna 2021 schválila vláda mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, na základě kterých dojde k otevření několika typů obchodů, trhů a zoologických a botanických zahrad. Opatření zároveň povoluje hromadné akce až pro 10 lidí uvnitř a 20 venku. Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) vystoupila proti tomuto kroku a varuje před příliš rychlým rozvolňováním.… Continue reading Tisková zpráva ke změnám protiepidemických opatření od 12. 4. 2021

Stanovisko ke změnám protiepidemických opatření od 12. 4. 2021

Toto stanovisko reaguje na změny v protiepidemických opatřeních navrhovaných v   mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021. [1] Varujeme před kombinací změny omezení shromažďování z 2 osob uvnitř a 2 venku na skupinových akcí do počtu 10 osob ve vnitřních prostorách a do počtu 20 ve vnějších (dle bodu 16. mimořádného opatření)… Continue reading Stanovisko ke změnám protiepidemických opatření od 12. 4. 2021

Stanovisko k obnovení prezenční výuky na školách

Epidemická situace v Česku stále není dobrá a i přes postupné klesání 4. vlny je virová nálož v populaci stále extrémně velká. Z tohoto důvodu doporučujeme přistupovat k postupnému otevírání škol velice opatrně, dle našich doporučení níže. Obnovení prezenční výuky na školách doporučujeme provést postupně ve 3 fázích. Pro každou fázi se vymezují skupiny studentů… Continue reading Stanovisko k obnovení prezenční výuky na školách

Stanovisko k terapii monoklonálními protilátkami

Je důležité, aby jak veřejnost, tak lékaři měli povědomí o možné terapii onemocnění covid-19 tzv. monoklonálními protilátkami (MP), a aby tato terapie byla použita v co nejvíce vhodných případech. V České republice jsou k léčbě covid-19 dispozici dva preparáty: BAMLANIVIMAB (Elli Lilly) a kombinace casirivimab/imdevimab (REGEN-CoV) od firmy REGENERON. Kombinace bamlanivimab + etesevimab vykazuje lepsi… Continue reading Stanovisko k terapii monoklonálními protilátkami

Stanovisko k protiepidemickým opatřením v období Velikonoc

Toto stanovisko k opatřením v období Velikonoc vzniklo na žádost Ministerstva zdravotnictví ČR. Vzhledem k omezením použití existujícího výzkumu pro predikce, a krátkému času pro vznik stanoviska, je ve větší míře založeno na expertním odhadu a zatíženo větší mírou nejistoty.  Omezit v týdnu bezprostředně před, nebo po velikonočních svátcích výrobu a přítomnost zaměstnanců na pracovištích… Continue reading Stanovisko k protiepidemickým opatřením v období Velikonoc

Stanovisko k plošnému testování ve firmách

Toto stanovisko se týká použití testů k plošnému testování dospělých osob. Netýká se testování ve školách, ani diagnostického testování.  Souhrn existujícího výzkumu Obecně platí, že různé metody průkazu viru SARS-CoV-2, ať už z nukleových kyselin (např. PCR) nebo antigenní, mohou mít použití vhodné, méně vhodné, ale i nevhodné. O vhodnosti konkrétní metody rozhoduje její použití… Continue reading Stanovisko k plošnému testování ve firmách