Stanovisko k testování

Toto stanovisko aplikuje závěry existujícího výzkumu a doporučení mezinárodních organizací na současnou situaci epidemie covid-19 v Česku. Doporučení vychází z velké části ze zkušeností v jiných zemích a z expertních odhadů. Dokument navazuje na původní Stanovisko k plošnému testování ve firmách ze dne 22. března 2021, které je rozšířeno a aktualizováno s ohledem na současnou… Continue reading Stanovisko k testování

Vyjádření MeSES k dalšímu postupu obnovy

Tento dokument má povahu stručného zhodnocení situace a je ve větší míře založen na odborném odhadu a obecných principech. Shrnutí současné situace Současnou hodnotu reprodukčního čísla R odhadujeme na 0,7-0,9. Prozatím se daří epidemickou vlnu “brzdit” dle nastaveného systému balíčků. Přestože se situace dlouhodobě zlepšuje, nadále existuje riziko, že se bude pokles v čase v… Continue reading Vyjádření MeSES k dalšímu postupu obnovy

Situační zpráva k 28. 4. 2021

Tato stručná situační zpráva popisuje stav epidemie ke dni 28. 4. 2021 a neklade si za cíl podat komplexní sadu doporučení, ani dlouhodobý pohled. Kromě stručných situačních zpráv připravuje MeSES obsáhlejší zprávy k jednotlivým tématům. Současný stav Česko se stále nachází na sestupu 4.epidemické vlny s převládající variantou B 1.1.7. Epidemie nadále vykazuje značné regionální… Continue reading Situační zpráva k 28. 4. 2021

Stanovisko k očkování vakcínou Vaxzevria

Toto stanovisko stručně reaguje na oznámení některých evropských států, které vyjadřují vůli přestat očkovat vakcínou Vaxzevria. Mezioborová skupina doporučuje v očkování vakcínou Vaxzevria pokračovat a naopak, pokud to bude možné, zkusit získat nevyužité vakcíny z jiných zemí. Rizika vzácných komplikací podání vakcíny Vaxzevria je potřeba porovnat s riziky onemocnění covid-19. [1] [2] Porovnání rizika vakcíny… Continue reading Stanovisko k očkování vakcínou Vaxzevria

Stanovisko MeSES k prodloužení mimořádného příspěvku při nařízené karanténě (tzv. izolačky)

Prodloužení tzv. izolačky (tj. prodloužení mimořádného příspěvku ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci) je potřebné minimálně do konce června, vzhledem k pokračující úrovni šíření nákazy viru SARS-CoV-2 v ČR. Izolačka pravděpodobně napomohla zvýšit podíl nově infikovaných, kteří jsou v izolaci či karanténě, a pravděpodobně pomáhá při… Continue reading Stanovisko MeSES k prodloužení mimořádného příspěvku při nařízené karanténě (tzv. izolačky)

Stanovisko k dalšímu postupu obnovení prezenční výuky na školách

Toto stanovisko navazuje na předchozí ze dne 1. 4. 2021: https://www.meses.cz/stanovisko-k-obnoveni-prezencni-vyuky-na-skolach/ MeSES zatím nedoporučuje obnovení praktické výuky na SŠ, VOŠ, konzervatořích a v posledních ročnících VŠ. Původně doporučený termín 19. dubna 2021 vycházel z předpokladu, že se 12. 4. 2021 obnoví pouze částečná výuka na prvním stupni základních škol a v posledním ročníku škol mateřských.… Continue reading Stanovisko k dalšímu postupu obnovení prezenční výuky na školách

Tisková zpráva ke změnám protiepidemických opatření od 12. 4. 2021

V úterý, 6. dubna 2021 schválila vláda mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, na základě kterých dojde k otevření několika typů obchodů, trhů a zoologických a botanických zahrad. Opatření zároveň povoluje hromadné akce až pro 10 lidí uvnitř a 20 venku. Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) vystoupila proti tomuto kroku a varuje před příliš rychlým rozvolňováním.… Continue reading Tisková zpráva ke změnám protiepidemických opatření od 12. 4. 2021

Stanovisko ke změnám protiepidemických opatření od 12. 4. 2021

Toto stanovisko reaguje na změny v protiepidemických opatřeních navrhovaných v   mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021. [1] Varujeme před kombinací změny omezení shromažďování z 2 osob uvnitř a 2 venku na skupinových akcí do počtu 10 osob ve vnitřních prostorách a do počtu 20 ve vnějších (dle bodu 16. mimořádného opatření)… Continue reading Stanovisko ke změnám protiepidemických opatření od 12. 4. 2021

Stanovisko k obnovení prezenční výuky na školách

Epidemická situace v Česku stále není dobrá a i přes postupné klesání 4. vlny je virová nálož v populaci stále extrémně velká. Z tohoto důvodu doporučujeme přistupovat k postupnému otevírání škol velice opatrně, dle našich doporučení níže. Obnovení prezenční výuky na školách doporučujeme provést postupně ve 3 fázích. Pro každou fázi se vymezují skupiny studentů… Continue reading Stanovisko k obnovení prezenční výuky na školách

Stanovisko k terapii monoklonálními protilátkami

Je důležité, aby jak veřejnost, tak lékaři měli povědomí o možné terapii onemocnění covid-19 tzv. monoklonálními protilátkami (MP), a aby tato terapie byla použita v co nejvíce vhodných případech. V České republice jsou k léčbě covid-19 dispozici dva preparáty: BAMLANIVIMAB (Elli Lilly) a kombinace casirivimab/imdevimab (REGEN-CoV) od firmy REGENERON. Kombinace bamlanivimab + etesevimab vykazuje lepsi… Continue reading Stanovisko k terapii monoklonálními protilátkami