Tisková zpráva MeSES k současné epidemické situaci

Mezioborová skupina pro epidemické situace dnes vydala situační zprávu o stavu epidemie covid-19 v České republice ke dni 28. 4. 2021. Zpráva shrnuje současnou situaci a nabízí několik doporučení, jak při boji s epidemií dále postupovat. Skupina varuje před rizikem pramenícím z postupného růstu reprodukčního čísla, který souvisí s balíčky obnovy, i s postupně klesajícím… Pokračovat ve čtení Tisková zpráva MeSES k současné epidemické situaci

Situační zpráva k 28. 4. 2021

Tato stručná situační zpráva popisuje stav epidemie ke dni 28. 4. 2021 a neklade si za cíl podat komplexní sadu doporučení, ani dlouhodobý pohled. Kromě stručných situačních zpráv připravuje MeSES obsáhlejší zprávy k jednotlivým tématům. Současný stav Česko se stále nachází na sestupu 4.epidemické vlny s převládající variantou B 1.1.7. Epidemie nadále vykazuje značné regionální… Pokračovat ve čtení Situační zpráva k 28. 4. 2021

Stanovisko k očkování vakcínou Vaxzevria

Toto stanovisko stručně reaguje na oznámení některých evropských států, které vyjadřují vůli přestat očkovat vakcínou Vaxzevria. Mezioborová skupina doporučuje v očkování vakcínou Vaxzevria pokračovat a naopak, pokud to bude možné, zkusit získat nevyužité vakcíny z jiných zemí. Rizika vzácných komplikací podání vakcíny Vaxzevria je potřeba porovnat s riziky onemocnění covid-19. [1] [2] Porovnání rizika vakcíny… Pokračovat ve čtení Stanovisko k očkování vakcínou Vaxzevria

Stanovisko MeSES k prodloužení mimořádného příspěvku při nařízené karanténě (tzv. izolačky)

Prodloužení tzv. izolačky (tj. prodloužení mimořádného příspěvku ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci) je potřebné minimálně do konce června, vzhledem k pokračující úrovni šíření nákazy viru SARS-CoV-2 v ČR. Izolačka pravděpodobně napomohla zvýšit podíl nově infikovaných, kteří jsou v izolaci či karanténě, a pravděpodobně pomáhá při… Pokračovat ve čtení Stanovisko MeSES k prodloužení mimořádného příspěvku při nařízené karanténě (tzv. izolačky)

Stanovisko k dalšímu postupu obnovení prezenční výuky na školách

Toto stanovisko navazuje na předchozí ze dne 1. 4. 2021: https://www.meses.cz/stanovisko-k-obnoveni-prezencni-vyuky-na-skolach/ MeSES zatím nedoporučuje obnovení praktické výuky na SŠ, VOŠ, konzervatořích a v posledních ročnících VŠ. Původně doporučený termín 19. dubna 2021 vycházel z předpokladu, že se 12. 4. 2021 obnoví pouze částečná výuka na prvním stupni základních škol a v posledním ročníku škol mateřských.… Pokračovat ve čtení Stanovisko k dalšímu postupu obnovení prezenční výuky na školách

Tisková zpráva ke změnám protiepidemických opatření od 12. 4. 2021

V úterý, 6. dubna 2021 schválila vláda mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, na základě kterých dojde k otevření několika typů obchodů, trhů a zoologických a botanických zahrad. Opatření zároveň povoluje hromadné akce až pro 10 lidí uvnitř a 20 venku. Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) vystoupila proti tomuto kroku a varuje před příliš rychlým rozvolňováním.… Pokračovat ve čtení Tisková zpráva ke změnám protiepidemických opatření od 12. 4. 2021

Stanovisko ke změnám protiepidemických opatření od 12. 4. 2021

Toto stanovisko reaguje na změny v protiepidemických opatřeních navrhovaných v   mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021. [1] Varujeme před kombinací změny omezení shromažďování z 2 osob uvnitř a 2 venku na skupinových akcí do počtu 10 osob ve vnitřních prostorách a do počtu 20 ve vnějších (dle bodu 16. mimořádného opatření)… Pokračovat ve čtení Stanovisko ke změnám protiepidemických opatření od 12. 4. 2021

Tisková zpráva k obnovení prezenční výuky na školách

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) dnes doporučila obnovení prezenční výuky na školách v postupných fázích od 12. dubna 2021, za dodržení účinných opatření proti šíření viru, například týdenní rotaci tříd, pravidelné testování, a použití ochranných pomůcek.  V první fázi by se podle skupiny měly školy otevřít regionálně, dle okresů, které budou mít R nižší,… Pokračovat ve čtení Tisková zpráva k obnovení prezenční výuky na školách

Stanovisko k obnovení prezenční výuky na školách

Epidemická situace v Česku stále není dobrá a i přes postupné klesání 4. vlny je virová nálož v populaci stále extrémně velká. Z tohoto důvodu doporučujeme přistupovat k postupnému otevírání škol velice opatrně, dle našich doporučení níže. Obnovení prezenční výuky na školách doporučujeme provést postupně ve 3 fázích. Pro každou fázi se vymezují skupiny studentů… Pokračovat ve čtení Stanovisko k obnovení prezenční výuky na školách

Tisková zpráva k terapii monoklonálními protilátkami

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) zveřejnila doporučení ohledně využití preparátů na bázi monoklonálních protilátek. Konkrétně se jedná o v ČR dostupný bamlanivimab společnosti Elli Lilly a o kombinaci casirivimab/imdevimab (nazývaný REGEN-CoV) od firmy Regeneron. Podle skupiny je nezbytné zajistit maximální využití tohoto léku ve všech případech, kde je to možné. Navrhuje toho dosáhnout osvětou… Pokračovat ve čtení Tisková zpráva k terapii monoklonálními protilátkami